Publikumsundersøkelsen

Formålet med Publikumsundersøkelsen er å gi kommunens politikere og ansatte en oppdatert oversikt over innbyggernes og brukernes tilfredshet med kommunens tjenester og deres oppfatninger av det å bo i Oslo kommune.