Publikumsundersøkelsen

Formålet med Publikumsundersøkelsen er å gi kommunens politikere og ansatte en oppdatert oversikt over innbyggernes og brukernes tilfredshet med kommunens tjenester og deres oppfatninger av det å bo i Oslo kommune.

Undersøkelsen er tidligere gjennomført i 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2014, og nå senest i 2018.

Publikumsundersøkelsen 2018
Publikumsundersøkelsen 2014
Publikumsundersøkelsen 2010
Publikumsundersøkelsen 2007