Kontaktinformasjon for Ny vannforsyning Oslo

Se kontaktinformasjon for prosjektet for Ny vannforsyning Oslo.

Kontakt oss

Vakttelefon og e-postadresse

  • Telefon 905 90 515 kl. 15.30 - 23.00, og 08.00 -16.00 på lørdager. I vanlig arbeidstid anbefaler vi å kontakte våre bydelskoordinatorer.
  • E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no. Merk gjerne e-posten med “Ny vannforsyning”.

Mediehenvendelser

Gro Haldis Elden

Bydelskoordinator Bydel Ullern

Kristian Bjelland

Bydelskoordinator Bydel Vestre Aker

Benedicte Andresen 

Prosjektdirektør

Steinar Johannessen

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Ansvarlig for utbygging

Det er Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) som er ansvarlig for utbyggingen av ny vannforsyning i Oslo. Se det forenklede orgaisasjonskartet for prosjektorganisasjonen i prosjekt Ny vannforsyning Oslo: Forenklet organisasjonskart.

Multiconsult, Cowi og Asplan Viak er valgt som rådgivere for prosjektering.

Plan- og bygningsetaten (PBE) er planmyndighet i Oslo og har vært ansvarlig for behandlingen av reguleringsplan med konsekvensutredning. I Hole, Lier og Bærum er det kommunenes respektive planmyndigheter som har vært ansvarlige for behandlingen av reguleringsplan med konsekvensutredning.


Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo