Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Deichman Bjørvika

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Slik blir Deichman Bjørvika

 • Deichman Bjørvika skal være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket. Det vil være en profilert kulturinstitusjon av høy kvalitet og med lav terskel, og en viktig kilde til kunnskap og kultur for et bredt publikum.
 • Åpner for publikum i 2020.

Oslo kommune bygger et nytt hovedbibliotek for Deichman. Med sin sentrale plassering i Bjørvika skal det nye biblioteket bli et signalbygg og et pulserende knutepunkt – en moderne møteplass for læring og utveksling av kunnskap.

Hvordan blir det nye biblioteket?

Deichman Bjørvika skal bli et moderne og dynamisk bygg med innhold som formes av menneskene som bruker det. Med sin sentrale plassering skal bygget være et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek som uttrykker den betydning biblioteket skal ha i hovedstaden. Biblioteket blir et viktig bidrag til å berike og styrke Oslos posisjon som kulturby.

Biblioteket skal tilrettelegge for variert aktivitet som læring, opplevelse, debatt, egenproduksjon og utforskning. Det blir et egenartet bygg som utmerker seg innen energieffektivisering, bruk av nye IKT- løsninger og utvikling av en ny type biblioteksrom

Animasjonsfilm av det nye biblioteket
Mer informasjon om kulturbyggene i Bjørvika

Bygget og arkitektur

Biblioteksbygget er et kompaktbygg fordelt over fem etasjer med full kjeller. Det arkitektoniske konseptet bygger opp om det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene.

Bygningen skal være inviterende og i godt samspill med omkringliggende bebyggelse og byrom. Biblioteket åpner seg mot byen med publikumsinnganger fra gateplan i tre retninger, mot vest, nord og sørøst.

Kunstplan 

Oslo kommune foreslår at et nytt rom for temporær kunst etableres som en del av det nye biblioteket. Les mer om kunstplanen for nye Deichman Bjørvika her (PDF 3MB)

Energi og miljø

Det er satt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Det nye hovedbiblioteket i Oslo skal ha passivhusnivå, og bygges etter kriteriet med minst 50 prosent mindre klimagassutslipp enn tilsvarende bygg. Reduksjonene i klimagassutslippene gjennomføres på områdene transport, energi- og materialbruk.

Bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet.

Fakta om bygget
 

 • Bruttoareal: 19.600 m2
 • Funksjonsareal: 13.560 m2
 • Antall etasjer: 5, med innskutte mesaniner og underetasje
 • Besøkstall: 2.000.000 i året
 • Tomt/Plassering: Felt A8 i Bjørvikaplanen, nord for Operaen
 • Miljø: Passivhus og 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens praksis. Et forbildeprosjekt i FutureBuilt, støttet av Enova SF.

Hvor kommer det nye biblioteket?

Bygget blir sentralt plassert i Bjørvika, mellom Oslo S og Operaen. Besøksadressen er Anne-Cath. Vestlys plass 1.

Hva skjer når?

 • Plan- og designkonkurransen ble vunnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo våren 2009.
 • Forprosjektet ble avsluttet våren 2012.
 • Byggeprosjekt vedtatt i bystyret i 2013.
 • Byggestart: 2014
 • Biblioteket åpner for publikum våren 2020. 

Følg prosjektet

Se også

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Byggherre er Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Bestiller og fremtidig bruker er Deichman bibliotek.

Involverte aktører

Prosjekteringsteam

Følg Kultur- og idrettsbygg

Kontaktpersoner

Kultur- og idrettsbygg

Pressekontakt

Haakon Berg Jensen

Mobilnummer
974 08 707

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Prosjektansvarlig

Vibeke Johnsen

Mobilnummer
481 29 638

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
21 80 21 80

E-post