Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Bygdøy allé

Hvor skal dette skje?

I Bygdøy allé mellom Solli plass og Olav Kyrres plass.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Bygdøy allé knytter sammen Skøyen, Frogner og sentrumsområdene, og inngår i den vedtatte planen for sykkelveinettet i Oslo. Gaten har mye bil- og busstrafikk, og er ikke tilrettelagt for syklende. Bygdøy allé fikk nedsatt fartsgrense tidligere i 2019. Sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Det vil også redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående.

Konsekvenser

Tiltaket innebærer at kollektivfeltet i vestgående retning fjernes, og at gaten får sykkelfelt og vanlige kjørefelt i begge retninger. For å sikre at dette ikke fører til vesentlige forsinkelser for busstrafikken, blir sykkelfeltene etablert som et prøveprosjekt. Bymiljøetaten vil evaluere prøveordningen sammen med Ruter. Dersom tiltaket fungerer etter intensjonen, vil gaten etter hvert rustes opp med permanente sykkelfelt.

Ifølge trafikkreglene er all stans forbudt i sykkelfelt. Virksomheter som har hatt mulighet til å levere varer utenom rushtid fra østgående kjørefelt vil ikke lenger ha denne muligheten. Vi vil derfor legge bedre til rette for varelevering i sidegater. 

Innspill om varelevering

I prøveperioden ønsker Bymiljøetaten innspill og tilbakemeldinger fra næringsdrivende i Bygdøy allé om hvordan varelevering og -henting kan foregå på best mulig måte i en permanent situasjon med sykkelfelt. Vi ønsker også tilbakemeldinger for å kunne justere løsningen i prøveperioden.

Eksempler på tilrettelegging for varelevering:

 • skilte ‘parkering forbudt’ i sidegater
 • lage nedsenk som letter trilling av varer
 • fylle hull eller ujevnheter i asfalten på vei og/eller fortau
 • lage permanente vareleveringslommer

Eksisterende avkjørsler til privat parkering og varemottak forblir uendret.

Når skjer dette?

Sykkelfeltene ble merket opp i november 2019. Prøveperioden varer frem til våren 2020.

Vareleveringsplasser i området: 

Ved de følgende adresser kan man stanse for av- og pålessing (per oktober 2019):

 • Skovveien 3
 • Niels Juels gate ved Bygdøy Allé 4 og 8
 • Niels Juels gate mellom Frognerveien og Bygdøy Allé
 • Lambrechts gate mellom Frognerveien og Bygdøy allé (tidsbegrenset hverdager 0816 og lørdager 08-13)
 • Gabels gate ved Bunnpris
 • Frederik Stangs gate ved Gimle kino (tidsbegrenset hverdager 0816)
 • Frederik Stangs gate 33
 • Gimleveien mellom Bygdøy allé og Balchens gate (tidsbegrenset hverdager 0717)
 • Balchens gate 5 (tidsbegrenset hverdager 0716)
 • Fritzners gate 22
 • Elisenbergveien nr. 1820 (tidsbegrenset hverdager 08-16 foran nr. 20 og hverdager 06-16 foran nr. 18)
 • Thomas Heftyes gate foran 7eleven
 • Thomas Heftyes gate ved Elisenbergveien 11
 • Thomas Heftyes gate ved Joker
 • Elisenbergveien ved Skafferiet (tidsbegrenset hverdager 0817)
 • Erling Skjalgssons gate ved Bygdøy allé 64 B (opprettes oktober 2019)
 • Nobels gate ved Bygdøy allé 70
 • Nobels gate ved Bygdøy allé 69E (tidsbegrenset hverdager 0717)

Kart over vareleveringsplasser