Tidlig eller utsatt skolestart

Informasjon om hvordan du søker om tidlig eller utsatt skolestart.

Tidlig skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart.

Skjemaet sender du til skolen barnet hører til.

Postadresse: Utdanningsetaten, SKOLENS NAVN, postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo er skolenes postadresse. Disse søknadene inneholder sensitiv informasjon og må sendes per post.

Rektor sender deretter henvisning til PPT for en vurdering.

Søknaden bør sendes innen 1. januar før skolestart.

Utsatt skolestart

Hvis du mener at barnet ditt har behov for utsatt skolestart, må du ta kontakt med skolen barnet skal begynne på, for å få henvisning til pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Skjemaet sender du til skolen barnet hører til.

Postadresse: Utdanningsetaten, SKOLENS NAVN, postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo er skolenes postadresse. Disse søknadene inneholder sensitiv informasjon og må sendes per post.

Søknaden bør sendes innen 1. januar før skolestart.

PPT lager deretter en sakkyndig vurdering. Hvis det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet langt nok i utviklingen sin til å starte på skolen, kan foreldrene kreve at skolestart utsettes ett år.

Basert på søknad fra foresatte og sakkyndig vurdering, fatter rektor enkeltvedtak om utsatt skolestart.

I vedtaket vil søknaden innvilges eller avslås. Hvis du ønsker å klage på vedtaket, sender du klage til skolen.

Annen viktig informasjon til skolestart