Grunnskoleeksamen som privatist

Det er ingen privatistordning i grunnskolen, men voksne med rett til grunnskoleopplæring kan søke om å avlegge privatisteksamen i grunnskolefag.

Når og hvordan kan du melde deg opp til privatisteksamen i grunnskolefag??

Du kan melde deg opp fra og med 15. januar til og med 1. februar. Frist for oppmelding er 1. februar.
Eksamen arrangeres kun én gang i året, i vårsemesteret, fra begynnelsen av april til slutten av juni. Det arrangeres ikke privatisteksamen i grunnskolefag høstsemesteret.

For å melde deg opp som privatist i grunnskolefag må ta kontakt med Privatistkontoret før oppmeldingsfristen for oppmelding og betaling. Oppmelding er bindende, og skjer etter avtale i Privatistkontorets lokaler. Søkere som møter opp uten å ha gjort avtale på forhånd, vil bli avvist.

Oslo Voksenopplæring Servicesenter
Privatistkontoret anbefaler alle kandidater som vurderer å melde seg opp til grunnskoleeksamen først å ta kontakt med Oslo Voksenopplæring Servicesenter. De gir veiledning til personer med rett til grunnskole, og vil kunne informere deg om hvilke muligheter du har. Grunnskoleopplæring for voksne er gratis. Her finner du kontaktinformasjon til Oslo Voksenopplæring Servicesenter.

Krav til søker

Du kan søke om å få avlegge privatisteksamen i grunnskolefag hvis du:

Du har IKKE rett til å avlegge privatisteksamen i grunnskolefag hvis du:

  • har avsluttet og fullført grunnskolen. Voksne har ikke rett til å forbedre karakterene sine fra grunnskolen som privatister.
  • følger undervisning og/eller er elev i faget. Det er kun personer som ikke følger undervisning i faget som kan melde seg opp til privatisteksamen.
  • er folkeregistrert i et fylke utenfor Oslo. Hvis du er bosatt utenfor Oslo må du ta kontakt med kommunen du er bosatt i.

Etter oppmelding vil Privatistkontoret gjøre en vurdering av om du oppfyller kravene for oppmelding. Dersom du ikke oppfyller kravene vil du bli avmeldt eksamen.

Hva koster det?

Se priser for privatisteksamen her

Hvilke fag trenger du?

Krav til vitnemål for grunnskolen for voksne er sluttvurdering i

  • norsk (faget består av eksamen i hovedmål skriftlig, sidemål og norsk muntlig)
  • engelsk (skriftlig eksamen)
  • matematikk

og to av fagene:

  • naturfag
  • samfunnsfag
  • kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
  • matematikk muntlig.

I norsk må alle deler av faget være bestått for at faget skal være bestått.

Fritak fra karaktervurdering i skriftlig sidemål

Privatister med rett til fritak for vurdering med karakter i norsk skriftlig sidemål, må søke om det. Du kan lese mer om fritak her.

Elever som får fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål trenger kun å ta eksamen i norsk skriftlig hovedmål og norsk muntlig for å bestå norskfaget.

Søknad om tilrettelegging ved gjennomføring av eksamen

Det er mulig å søke om tilrettelegging ved gjennomføring av eksamen. Les mer om særskilt tilrettelegging av eksamen her.
Frist for å søke om tilrettelegging og laste opp relevant dokumentasjon er 1. februar.

Kontakt Privatistkontoret

Hvis du har spørsmål om eller ønsker informasjon om oppmelding til privatisteksamen, kan du ta kontakt med Privatistkontoret.