Til innhold

Grunnskoleeksamen som privatist

Det er ingen privatistordning i grunnskolen, men voksne med rett til grunnskoleopplæring kan søke om å avlegge privatisteksamen i grunnskolefag.

Når kan du melde deg opp?

Eksamen arrangeres én gang i året, i vårsemesteret. 

Frist: 1. februar.

Kontakt Privatistkontoret på e-post for å få tilsendt søknadsskjema. 

Hva koster det?

1084 kroner per eksamensprøve. Du betaler på Privatistkontoret når oppmeldingen er godkjent.

Krav

Voksne med rett til grunnskoleopplæring kan søke om å avlegge privatisteksamen i grunnskolefag. Her kan du lese mer om grunnskoleopplæring for voksne.

Personer som har avsluttet og fullført grunnskolen, og ikke har rett til grunnskoleopplæring for voksne, har ikke rett til å forbedre karakterene sine fra grunnskolen som privatister.

Krav til vitnemål

Krav til vitnemål for grunnskolen for voksne er sluttvurdering i norsk, engelsk, matematikk, og to av følgende fag: naturfag, samfunnsfag, religion, livssyn og etikk (RLE) eller matematikk muntlig. 

Krav til gjennomføring av grunnskoleeksamen som privatist

  • Eksamen i norsk består av to skriftlige eksamensprøver (hovedmål og sidemål) og en muntlig eksamen.
  • Eksamen i engelsk består av en skriftlig og en muntlig eksamensprøve. Skriftlig og muntlig eksamen i norsk og engelsk må avlegges samme år. 
  • Privatister med rett til fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål, avlegger to skriftlige eksamener i norsk hovedmål som vurderes med en samlet karakter (NOR1415). Rett til fritak for vurdering i skriftlig sidemål må dokumenteres.