Til innhold

Eksamensdato og sted

Eksamensperioder

  • Høst: Begynnelsen av november – 20. desember
  • Vår: Begynnelsen av april – 20. juni

Dato for skriftlig eksamen

Dato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Dato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir fastsatt etter oppmeldingsfristens utløp og kunngjort senest innen 25. oktober (høst) og 25. mars (vår).

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen arrangeres fra begynnelsen av november til ca. 20. desember (høst) og fra begynnelsen av april til cirka 20. juni (vår). Høsteksamen i praktiske fag kan i særskilte tilfeller gjennomføres i løpet av uke 1 og 2 i januar. Våreksamen i praktiske fag kan i særskilte tilfeller gjennomføres i løpet av uke 26.

Det arrangeres muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen alle virkedager i hele eksamensperioden, også på kveldstid og lørdager. 

Eksamensdatoer samordnes ikke på tvers av fylker. Melder du deg til skriftlig eksamen i et fylke og til muntlig eksamen i et annet, risikerer du at eksamensdatoene kolliderer.

Eksamensplan med tid og sted

  • Eksamensplan med dato, sted, rom/seksjon, oppmøtetid og varighet er tilgjengelig på PrivatistWeb innen 25.oktober (høst) og innen 25.mars (vår).
  • Du får melding på SMS og e-post når eksamensplanen er klar. 
  • Det er ikke anledning til å bytte eller endre eksamenstidspunkt eller -sted. 
  • I enkelte tilfeller kan eksamensplanen være forsinket. I slike tilfeller vil du få melding på SMS og e-post når eksamensplanen er klar.

Annen viktig informasjon om privatisteksamen

Kontakt privatistkontoret


Privatistkontoret

Telefon: 23 05 10 12
E-post:

Besøksadresse
Strømsveien 102, 0663 OSLO

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO