Til innhold

Oslostandard for samarbeid hjem–skole

Oslostandarden er felles retningslinjer for alle osloskoler om samarbeid mellom skole og hjem.