Bli lærebedrift

Har din bedrift mulighet å ta inn en lærling? Som lærebedrift mottar dere et økonomisk tilskudd per lærling, samtidig som dere gir unge viktig kompetanse.

Hva er en lærebedrift?

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent til å utdanne nye fagarbeidere gjennom lærlingordningen. Å være lærling betyr at man utdanner seg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. Les mer her

I bedriften får lærlinger både opplæring og praksis i et fag. Det er rundt 200 lærefag som fører fram til fag- eller svennebrev. Du finner alle fagene på vilbli.no.

Hva er forskjellen på lærling og vanlig ansatt?

En lærling er ansatt på samme måte som alle andre midlertidige ansatte. Forskjellen er at en lærling også har krav på opplæring i et fag som leder frem til et bestemt yrke.

Hvorfor bli lærebedrift?

Lærlinger bringer ny kunnskap inn i bedriften og bidrar til at bedriften blir bevisst sin rolle som lærende organisasjon. Og ikke minst - det er en god måte å forme og rekruttere kompetente medarbeidere på.

  • Dere får mulighet til å få skreddersydd en ny ansatt.
  • Dere sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere.
  • Dere mottar tilskudd per lærling, praksisbrevkandidat, lærekandidat eller fagbrev på jobb-kandidat for hele læretiden.

Hva innebærer det for dere?

Lærlingen skal ha sin egen instruktør på lærestedet. Instruktøren følger opp det daglige arbeidet til lærlingen og sørger for å legge til rette for faglig progresjon og halvårsvurderinger. Lærlingen har rett til ukentlig veiledning, og det må også settes av tid til eget arbeid for lærlingen.

  • Lærlingen blir ansatt i læretida, som normalt er to år.
  • Dere velger selv hvem (unge og voksne) dere ønsker å ansette som lærling.
  • Lærlingen følger egen læreplan med kompetansemål fastsatt av Utdanningsdirektoratet.
  • Lærebedriften har ansvar for å gi arbeidsoppgaver som dekker målene i læreplanen - intern plan for opplæring.
  • Dere kan ha ansvar alene for læretida til lærlingen, eller være medlem i et opplæringskontor.

Når læretiden er over, avsluttes ansettelsesforholdet, men det er fullt mulig å ansette lærlingen som fagarbeider i bedriften. 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på.

Meld din interesse for å bli lærebedrift, så kontakter vi deg

Les mer om rettigheter og krav til lærebedrift

Lønn og tilskudd

Det er lærebedriften som utbetaler lønn. Lærlinger skal ha en fagarbeiderårslønn fordelt over 2 år. Bedrifter som tar inn lærlinger får et ordinært tilskudd. Les mer om tilskudd.

Slik blir dere godkjent lærebedrift i Oslo

Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift. Godkjenningen forutsetter at bedriften har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen, og en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

Søk om godkjenning

Vi trenger flere lærebedrifter i IT-utviklerfaget

Trykk er for kontaktskjema

Vi trenger flere lærebedrifter i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Se denne informasjonsfilmen om å bli lærebedrift: