Bli lærebedrift

Hvorfor bli lærebedrift?

Lærlinger bringer ny kunnskap inn i bedriften og bidrar til at bedriften blir bevisst sin rolle som lærende organisasjon.

  • Det er en god måte å forme og rekruttere kompetente medarbeidere på.
  • Dere får økonomisk tilskudd for opplæringen.

Hva er en lærebedrift?

En lærebedrift skal godkjennes av fylkeskommune for å kunne utdanne nye fagarbeidere gjennom lærlingordningen. Les mer på Vilbli.no

I bedriften får lærlinger både opplæring og praksis i et fag. Det er rundt 200 lærefag som fører fram til fag- eller svennebrev. Du finner alle fagene på vilbli.no.

Lærlingen skal ha sin egen instruktør på lærestedet. Instruktøren følger opp det daglige arbeidet til lærlingen og sørger for å legge til rette for faglig progresjon og halvårsvurderinger.

  • Lærlingen blir midlertidig ansatt i bedriften.
  • Lærlingen skal ha opplæring i læreplanen som er fastsatt av Utdanningsdirektoratet.
  • Lærebedriften har ansvar for å gi arbeidsoppgaver som dekker målene i læreplanen - intern plan for opplæring.
  • Dere kan ha ansvar alene for læretida til lærlingen, eller være medlem i et opplæringskontor.
  • Det er lærebedriften som utbetaler lønn. Det er tarrifsavtaler som regulerer lønn til lærlngen

Når læretiden er over, avsluttes ansettelsesforholdet, men det er fullt mulig å ansette lærlingen som fagarbeider i bedriften. 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på.

Meld din interesse for å bli lærebedrift, så kontakter vi deg

Les mer om rettigheter og krav til lærebedrift

Slik blir dere godkjent lærebedrift i Oslo

Søk om godkjenning