Søk om å bli godkjent lærebedrift

Informasjon om hvordan bedriften din blir godkjent som lærebedrift i Oslo.

Slik søker du

 1. Søknad og dokumentasjon

  Fyll ut søknadsskjema (logg inn)

  Du må laste opp intern plan for opplæring og dokumentasjon på faglig leders kompetanse

  Når nødvendig dokumentasjon er mottatt tar vi kontakt og avtaler et godkjenningsmøte.

 2. E-lærlingskurs

  Faglig leder skal gjennomføre et E-lærlingskurs for nye lærebedrifter. Informasjon om innlogging blir sendt på e-post.

 3. Saksbehandling av søknad

  Utdanningsetaten har godkjenningsmøte med alle nye lærebedrifter. Vi snakker om forventninger og krav til lærebedriftene og informerer om vår rolle i fagopplæringen.

  Medlemsbedrifter i opplæringskontor samarbeider med opplæringskontoret om interne planer.

  Bedriften mottar elektronisk svar på søknaden.

Etter at bedriften er godkjent

Når bedriften din er godkjent, kan dere ansette lærlinger, bestille lærlingmerke og ta gratis kurs.

Merkeordning for godkjente lærebedrifter

Godkjente lærebedrifter som vil synliggjøre at dere tar samfunnsansvar gjennom å gi ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdanning, kan bestille lærlingmerke når dere har minst én aktiv kontrakt.

Kurs

Utdanningsetaten tilbyr gratis kurs for instruktører og faglig ledere