Rettigheter og krav til lærebedrifter

Informasjon om rettigheter og krav til lærebedrifter, opplæringskontorets oppgaver, og kontaktinformasjon til avdeling for fagopplæring.

Lærebedriftens oppgaver

 • Lage en plan for opplæring med utgangspunkt i læreplanen for faget.
  Planen skal være en konkret beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver lærlingen skal utføre i løpet av læretiden, og når disse skal utføres. Finn skjema for intern plan for opplæring.
 • Tilby lærlingen et godt arbeids- og læremiljø.
 • Gi personlig støtte, instruksjon og veiledning i faget.
 • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
 • Gjennomføre vurderingssamtaler minst hvert halvår. Disse skal dokumenteres.
  Last ned skjema for halvårlig vurderingssamtaler (PDF 0,08 MB)
 • Jevnlig vurdere resultatet av opplæringen.
 • Utbetale lønn som avtalt i arbeidsavtalen.
 • Melde lærlingene opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt, og legge til rette for gjennomføring av prøven.
 • Ha en faglig leder som sørger for den daglige opplæringen.

Opplæringskontorets oppgaver

 • Følge med på opplæringen, og bidra til at den blir best mulig.
 • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøven.

Når lærlingen ikke har forventet utvikling

 • Har bedriften gitt opplæringen/arbeidstrening i henhold til læreplanen i faget?
 • Har lærlingen gjort et riktig yrkesvalg?
 • Gis lærlingen mulighet til medvirkning og til å nå målene i læreplanen?
 • Har lærlingen behov for bedre tilrettelegging av opplæringen?
 • Trenger lærlingen lenger tid enn normert læretid for å oppnå full kompetanse i faget?

Avtal et møte mellom bedrift og lærling hvor man går gjennom dette. Lærlingen må veiledes i henhold til de oppgavene hun/han strever med.

Tilpasset opplæring og lærekandidatordningen

Opplæringsloven §4-1 definerer hvem som er lærekandidat. De fleste av de som søker seg ut som lærekandidat har hatt en individuell plan for sin opplæring fra ungdomsskolen og videregående skole. Målet er å mestre arbeidsoppgaver i en bedrift hvor kravet ikke er fag-/svennebrev, og få arbeid etter at kompetanseprøven er bestått. Målene er blant annet å gi økt mestring i opplæringssituasjonen, oppnå en så høy kompetanse som mulig, bli kvalifisert for arbeidslivet og legge grunnlag for videre vekst både faglig og personlig.