Fagbrev på jobb i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget

Dette er en fleksibel og kvalitetssikret vei til fagbrev. Du kan få fagbrev på grunnlag av allsidig praksis og opplæring i vanlig arbeid.

Om ordningen

Du skriver en lærekontrakt på 1-3 år, avhengig av hvor mye relevant praksis du allerede har i faget. Som ansatt beholder du lønn og arbeidsoppgaver, og bedriften mottar tilskudd. Du må påregne å bruke egeninnsats utenom arbeidstid for å tilegne deg kompetanse. Du følges opp av bedriften og opplæringskontoret gjennom hele læretiden.

Hvis du ikke ønsker å ta fagbrev på jobb i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget , men et annet fag, kan du lese mer om den generelle ordningen for fagbrev på jobb.

Krav for å melde seg på

  • Minimum 1 års relevant praksis
  • Du må være ansatt i en godkjent lærebedrift og medlemsbedrift i Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag
  • Bedriften du jobber i er villig til å legge til rette for at du deltar i denne opplæringsordningen
  • Du må ha fullført grunnskoleopplæring eller være realkompetansevurdert til bestått
  • Du å snakke og skrive norsk på linje med andre lærlinger og faglærte i faget.

Du kan lese mer om fagbrev på jobb på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Her kan du søke om godkjenning som lærebedrift

Send inn din påmelding

For mer informasjon om oppstart, teoriundervisning og annet kan du ta kontakt med Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Kontakt oss

Finn kontaktinformasjon til Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag.