Til innhold

Meld deg opp som praksiskandidat

Meld deg opp som praksiskandidat

Voksne med lang praksis innenfor et yrke kan avlegge fag-/svenneprøve som praksiskandidat.

Krav til søker

 • Du må ha praktisk erfaring/skolegang fra yrket tilsammen minst 5 år, i noen fag minst 6 år.
 • Arbeidserfaringen i faget må være allsidig og knyttet opp mot læreplanen i faget.
 • Du må ha folkeregistrert adresse i Oslo. Jobber du i Oslo og er folkeregistrert i et annet fylke, må du sende oppmeldingen dit.
 • Som praksiskandidat må du ta en egen teorieksamen, og melde deg opp til privatisteksamen. I noen fag er det to eksamener. Denne/disse må være bestått før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøve. Finn fagkode for ditt fag her (PDF). Les mer om hvordan du melder deg opp til privatisteksamen her.

  NB! Unntaket kan være hvis du tidligere har vært lærling, eller har fullført Vg3 som elev. Hvis dette gjelder deg ta kontakt med avdeling for fagopplæring.

Hva koster det?

Informasjon og oppmelding til privatisteksamen.

Søknadsfrist

De fleste fag har ingen frist for oppmelding til fag-/svenneprøve. Unntaket er helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget som har oppmeldingsfrist 15. februar og 15. august hvert år.

Slik søker du

 • 1Last ned søknadsskjema

  Skjema for oppmelding til fag-/svenneprøve som praksiskandidat (PDF).

 • 2Dokumentasjon som må legges ved oppmeldingen
 • 3Send inn oppmelding og dokumentasjon til Utdanningsetaten, Avdeling for fagopplæring

  Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
  Postboks 6127 Etterstad
  0602 OSLO

 • 4Vi går gjennom oppmeldingen din

  Du får brev fra oss dersom du ikke har nok praksis eller ikke har godkjent teori. Ta vare på brevet, det skal legges ved neste gang du melder deg opp.

 • 5Vi videresender papirene til prøvenemnda

  Når oppmeldingen er godkjent sendes den til prøvenemnda. Prøvenemnda kontakter deg og eventuelt bedriften cirka en måned før oppstart av fag-/svenneprøven. Det kan ta over 6 måneder fra du melder deg opp til prøven kan gjennomføres.

Klage

Det er hovedsakelig to typer klager, formell eller faglig. Du kan også sende en todelt klage som består av begge. 

Når vi mottar klagen vurderes den opp mot det som står i prøvenemndas begrunnelse for ikke bestått. Derfor er det viktig at du venter med å sende inn klagen til oss til du har mottatt ikke-bestått protokoll med begrunnelse.

Slik sender du klagen

Det er ikke et eget klageskjema. Du velger selv om du vil sende klagen til oss på e-post eller i vanlig post.

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Har du noen spørsmål?

Her kan du laste ned og lese mer om praksiskandidatordningen (PDF)

Ta kontakt med fagkonsulenten eller veilederen for faget du ønsker å avlegge prøve i hvis du har noen spørsmål.

Kontaktinformasjon