For elever i grunnskolen

Tilskudd til reisekort for elever i friskolene

Andreinntaket til videregående skoler er klart

Alle søkere som har fått et nytt tilbud i andre inntaksrunde får en påminnelse på SMS/e-post om at inntaket er klart. All ungdom med rett til videregående opplæring har nå fått et skoletilbud.

Elever ved friskoler som har fått innvilget gratis skoleskyss med kollektiv transport, får utbetalt et tilskudd tilvarende reisekort i sone 1 fra Ruter.

 

Sjekk hvem som har rett til gratis skoleskyss.

Slik utbetales tilskuddet: