Til innhold

Søk om permisjon i grunnskolen

Søk om permisjon i grunnskolen

Du kan kun søke om permisjon fra grunnskolen. Du kan ikke søke om permisjon fra videregående skole. 


 

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Gå til skolenes felleskalender for å se når de ulike ferie- og fridagene i Osloskolen er.

Krav til søker

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av

 • Statlige kartleggingsprøver
 • Nasjonale prøver
 • Osloprøver
 • Eksamener, muntlig og skriftlig
 • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven har udokumentert fravær.

Permisjon elever har krav på

 • Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.

Vi kan innvilge permisjon for

 • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter)
 • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.

Slik søker du

 • 1Send e-post eller brev til skolen for å søke (du må søke skriftlig)

  Det finnes ikke noe felles søknadsskjema for permisjon. Dersom skolen har et eget skjema finner du dette på skolen sin egen side, men det holder at du sender skriftlig beskjed til skolen. Du må ikke fylle ut et skjema.

  Du finner kontaktinformasjon til skolen på deres egen nettside. Gå til oversikt over alle skoler i Oslo for å finne kontaktinformasjon.

   

 • 2Skolen går gjennom søknaden

  Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, skal du få et foreløpig svar med et estimat for hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden.

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen skal sendes til skolen som har behandlet søknaden. Les mer om permisjonsreglementet i opplæringsloven.