Eksamen i videregående skole

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen kan ha en forberedelsesdel. Dette står i fagets læreplan.

Sentralt gitt eksamen

Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvar for utforming av oppgave, sensorveiledning og sensur.

Lokalt gitt eksamen

Personvern under skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen

Eksamensfag offentliggjøres 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe. Utdanningsetaten i Oslo kommune har ansvar for muntlig eksamen, og det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver til muntlig eksamen. For ytterligere informasjon om eksamen og eksamensdatoer for muntlig eksamen, ta kontakt med egen skole.

Muntlig-praktisk eksamen

Eksamensfag offentliggjøres 48 timer før eksamen. Eleven trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 45 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe. Utdanningsetaten i Oslo kommune har ansvar for muntlig-praktisk eksamen, og det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver til muntlig-praktisk eksamen. For ytterligere informasjon om eksamen og eksamensdatoer for muntlig-praktisk eksamen, ta kontakt egen skole.

Praktisk eksamen

De fleste praktiske eksamener er obligatoriske. Dersom praktisk eksamen er trekkfag, opplyses eksamensfaget 48 timer før eksamen. Elevene har 48 timers forberedelse til praktisk eksamen. Eksamen er på inntil 5 timer. Utdanningsetaten i Oslo kommune har ansvar for praktisk eksamen, og det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver til praktisk eksamen. For ytterligere informasjon om eksamen og eksamensdatoer for praktisk eksamen, ta kontakt med egen skole.

Ny, eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen (NUS)

Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS) gjelder kun for elever i videregående skole. NUS inntreffer når eleven enten får karakter 1 til ordinær eksamen (ny), er syk på eksamensdag (utsatt) eller får karakter 1 i standpunkt (særskilt).

Mer informasjon om NUS-eksamen finner du på Utdanningsdirektoratets nettside.

Du kan også kontakte din egen skole hvis du har flere spørsmål.

Trenger du særskilt tilrettelegging?

Her kan du lese mer om særskilt tilrettelegging av eksamen i grunnskole og videregående skole.

Klage på eksamen

Informasjon om klage på eksamen.