Eksamen i videregående skole

Læreplanen i det enkelte fag viser fagets eksamensform.

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen kan ha en forberedelsesdel.

Sentralt gitt eksamen

Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvar for utforming av oppgave, sensorveiledning og sensur.

Finn eksamensdato for lokalt gitt eksamen

Utdanningsetaten har ansvar for utforming av oppgave, sensorveiledning og sensur for lokalt gitt eksamen. Du finner de ulike datoene i to lister, den ene på vigoiks.no, og den andre i en tabell som blir publisert på våren.

Personvern under skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen

Eksamensfag offentliggjøres 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe. Utdanningsetaten i Oslo kommune har ansvar for muntlig eksamen, og det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver til muntlig eksamen. For ytterligere informasjon om eksamen og eksamensdatoer for muntlig eksamen, ta kontakt med egen skole.

Dato

Ønsker du å få vite dato for muntlig, muntlig-praktisk eksamen eller praktisk eksamen må du ta kontakt med skolen din. Gå til skoleoversikten.

Muntlig-praktisk eksamen

Eksamensfag offentliggjøres 48 timer før eksamen. Eleven trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 45 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe. Utdanningsetaten i Oslo kommune har ansvar for muntlig-praktisk eksamen, og det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver til muntlig-praktisk eksamen. For ytterligere informasjon om eksamen og eksamensdatoer for muntlig-praktisk eksamen, ta kontakt egen skole.

Dato

Ønsker du å vite dato for muntlig, muntlig-praktisk eksamen eller praktisk eksamen må du ta kontakt med skolen din. Gå til skoleoversikten.

Praktisk eksamen

De fleste praktiske eksamener er obligatoriske. Dersom praktisk eksamen er trekkfag, opplyses eksamensfaget 48 timer før eksamen. Elevene har 48 timers forberedelse til praktisk eksamen. Eksamen er på inntil 5 timer. Utdanningsetaten i Oslo kommune har ansvar for praktisk eksamen, og det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver til praktisk eksamen. For ytterligere informasjon om eksamen og eksamensdatoer for praktisk eksamen, ta kontakt med egen skole.

Dato

Ønsker du å få vite dato for muntlig, muntlig-praktisk eksamen eller praktisk eksamen må du ta kontakt med skolen din. Gå til skoleoversikten.

Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen

Ny, utsatt og særskilt eksamen gjelder kun for elever i videregående opplæring.
Ny, utsatt og særskilt eksamen avholdes ved første obligatoriske eksamen.
Eleven må selv melde seg til ny, utsatt og særskilt eksamen og meldingen skjer til skolen.

Ny eksamen

Ny eksamen er tilbud til elever som får karakter 1 ved ordinær eksamen.

Utsatt eksamen

Utsatt eksamen er tilbud til elever og privatister som kan dokumentere fravær ved ordinær, særskilt eller ny eksamen. Elever som får utsatt eksamen i trekkfag, skal ha nytt eksamenstrekk.

Særskilt eksamen

Særskilt eksamen er tilbud til elever som får karakter 1 i standpunkt i fag de ikke er blitt trukket ut til eksamen i. Særskilt eksamen gjelder også i fag det ikke blir avholdt eksamen i.

Trenger du særskilt tilrettelegging?

Her kan du lese mer om særskilt tilrettelegging av eksamen i grunnskole og videregående skole.

Klage på eksamen

Informasjon om klage på eksamen.