Særskilt tilrettelegging av eksamen

Du kan søke om tilrettelegging av eksamen for 10. klasse og videregående opplæring (ikke privatisteksamen) via eget søknadsskjema.

Du må ha dokumentasjon på årsaken til tilrettelegging tilgjengelig, og laste opp dette i søknaden. Søknadsfristen er 15. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen.

Søk om særskilt tilrettelegging (logg inn)

Les mer om særskilt tilrettelegging i Forskrift til opplæringsloven kap. 3. § 3-29.

Særskilt tilrettelegging for privatisteksamen

Les mer om særskilt tilrettelegging for privatisteksamen