Til innhold

Klage på eksamenskarakter i grunnskolen og videregående opplæring

Frist for å klage

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren.

Hvem kan klage?

 • Elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater
 • Foreldre/foresatte til umyndige elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Hva skjer når du klager?

Skriftlig eksamen

 • En klagenemnd vurderer om karakteren du fikk er riktig.
 • Klagenemda får karakteren du fikk ved den ordinære sensuren. Nemda skal ha besvarelsen og eventuelle opplysninger som ligger ved. Dersom klagenemda mener karakteren er feil i forhold til eksamensprestasjonen setter de ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned.

Muntlig eksamen

 • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. 
 • Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og sender uttalelsene til Fylkesmannen. Kopi sendes til deg eller foreldrene dine. I videregående opplæring sendes klagen til en klagenemnd oppnevnt av byrådet i Oslo.
 • Dersom du får medhold i klagen annulleres karakteren. I videregående opplæring har eleven rett til å gå opp til ny eksamen.

Slik klager du

 • Snakk med en faglærer før du klager.
 • Skriv klagen i brevform. Det finnes ikke noe eget klageskjema.
 • Klagen må undertegnes.
 • Klagen skal sendes til skolen.
 • Du trenger ikke begrunne klagen.

Hvordan får du vite resultatet fra klagen?

Svaret blir publisert i PAS – Eksamensgjennomføringssystemet. Skolene er ansvarlige for å gi elevene beskjed.

Les mer om frister og klagebehandling ved eksamen i videregående skole.

Les mer om frister og klagebehandling ved eksamen i grunnskolen.

Har du tatt opp fag som privatist?

Hvis du har tatt opp fag som privatist kan det være andre regler. Les mer om hvordan du klager på privatisteksamen her.