Til innhold

Klage på eksamenskarakter i grunnskolen og videregående opplæring

Frist for å klage

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren.

Hvem kan klage?

 • Elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater
 • Foreldre/foresatte til umyndige elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Hva skjer når du klager?

Skriftlig eksamen

 • En klagenemnd vurderer om karakteren du fikk er riktig.
 • Klagenemda får karakteren du fikk ved den ordinære sensuren. Nemda skal ha besvarelsen og eventuelle opplysninger som ligger ved. Dersom klagenemda mener karakteren er feil i forhold til eksamensprestasjonen setter de ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned.

Muntlig eksamen

 • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. 
 • Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og sender uttalelsene til Fylkesmannen. Kopi sendes til deg eller foreldrene dine. I videregående opplæring sendes klagen til en klagenemnd oppnevnt av byrådet i Oslo.
 • Dersom du får medhold i klagen annulleres karakteren. I videregående opplæring har eleven rett til å gå opp til ny eksamen.

Slik klager du

 • Snakk med en faglærer før du klager.
 • Skriv klagen i brevform. Det finnes ikke noe eget klageskjema.
 • Klagen må undertegnes.
 • Klagen skal sendes til skolen.
 • Du trenger ikke begrunne klagen.

Har du tatt opp fag som privatist?

Hvis du har tatt opp fag som privatist kan det være andre regler. Les mer om hvordan du klager på privatisteksamen her.