Til innhold
Eksamen

Klage på eksamenskarakter i grunnskolen og videregående opplæring

Eksamen

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det er mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske. Kunnskapsdepartementet ser på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Fristen for å klage på eksamen er 10 dager ,og gjelder fra det tidspunktet du ble gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den.

Skriftlig eksamen

  • Ta kontakt med skolen din innen ti dager.
  • Klagen må være skriftlig, og det må komme klart frem hvilken fagkode klagen gjelder. Det er ikke krav om begrunnelse for klagen.

En klagenemnd oppnevnt av Fylkesmannen vurderer om karakteren er rimelig eller urimelig i forhold til eksamensprestasjonen.

Resultatet av klagen sendes til skolen.

Muntlig eksamen

  • Ta kontakt med skolen din innen ti dager. 
  • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet.
  • Klagen må være skriftlig, og bør inneholde årsaken til hvorfor du klager.

Rektor henter inn uttalelser fra sensor og eksaminator og sender disse sammen med egne uttalelser til oppnevnt klagenemnd. Kopi av sakspapirene sendes til klager, eventuelt foreldre hvis eleven er mindreårig.

Hvis klager får medhold i klagen, skal karakteren annulleres. I videregående opplæring har klager rett til å gå opp til ny eksamen.Ved trekkfag skal det da foretas nytt trekk.

Andre ikke-skriftlige eksamener i videregående opplæring

  • Ta kontakt med skolen din innen ti dager. 
  • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet.
  • Klagen må være skriftlig, og bør inneholde årsaken til hvorfor du klager.

Rektor henter inn uttalelser fra sensor og eksaminator og sender disse sammen med egne uttalelser til oppnevnt klagenemnd. Kopi av sakspapirene sendes til klager, eventuelt foreldre hvis eleven er mindreårig.

Hvis klager får medhold i klagen, skal karakteren annulleres. I videregående opplæring har klager rett til å gå opp til ny eksamen. Ved trekkfag gjør vi et nytt trekk.

Har du tatt opp fag som privatist?

Hvis du har tatt opp fag som privatist kan det være andre regler. Les mer om hvordan du klager på privatisteksamen her.