Eksamen i grunnskolen

Trenger du særskilt tilrettelegging?

Her kan du lese mer om særskilt tilrettelegging av eksamen i grunnskole og videregående skole.

Skriftlig eksamen

Finn dato for skriftlig eksamen

Datoer for skriftlig eksamen i grunnskolen.

Muntlig eksamen

  • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.
  • Oslo kommune er ansvarlig for muntlig eksamen.
  • Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.
  • Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Muntlig eksamen har varighet på inntil 30 min. per elev, muntlig-praktisk eksamen har varighet på inntil 45 min. per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller grupper.

Finn dato for muntlig eksamen

Ta kontakt med skolen din dersom du vil vite datoer for muntlig eksamen. Gå til skoleoversikten.

Klage på eksamen

Informasjon om klage på eksamen.