Til innhold
Eksamen

Eksamen i grunnskolen

Om eksamen

 • Eksamen i mai og juni. Datoer varierer fra år til år
 • Alltid to sensorer
 • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen er begge sensorer eksterne
 • Eksterne sensorer oppnevnes av Utdanningsdirektoratet
 • Ved andre eksamener er en sensor intern, som oftest faglærer
 • Den andre sensoren er eksternt oppnevnt av Utdanningsetaten
 • Sensorene skal være enige eksamenskarakteren før karakteren gis

Trenger du særskilt tilrettelegging?

Elever som mener å ha krav om særskilt tilrettelegging av eksamen, skal søke skolen om dette i god tid før eksamen. Den enkelte skole setter frist for dette.

Les mer om særskilt tilrettelegging i Forskrift til opplæringsloven kap. 3. § 3-32.

Skriftlig eksamen

Finn dato for skriftlig eksamen

Datoer for skriftlig eksamen i grunnskolen. 

Muntlig eksamen

 • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen.
 • Oslo kommune er ansvarlig for muntlig eksamen.
 • Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.
 • Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe.

Finn dato for muntlig eksamen

Ta kontakt med skolen din dersom du vil vite datoer for muntlig eksamen. Gå til skoleoversikten.

Klage på eksamen

Informasjon om klage på eksamen.