Eksamen i grunnskolen

Trenger du særskilt tilrettelegging?

Her kan du lese mer om særskilt tilrettelegging av eksamen i grunnskole og videregående skole.

Skriftlig eksamen

Finn dato for skriftlig eksamen

Datoer for skriftlig eksamen i grunnskolen.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

  • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.
  • Oslo kommune er ansvarlig for muntlig eksamen.
  • Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.
  • Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker eller får tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Muntlig eksamen har varighet på inntil 30 min. per elev, muntlig-praktisk eksamen har varighet på inntil 45 min. per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller grupper.

Finn dato for muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Ta kontakt med skolen din dersom du vil vite datoer for muntlig eksamen. Gå til skoleoversikten.

Klage på eksamen

Informasjon om klage på eksamen.