Til innhold

Oppsigelse og permisjon

Si opp plassen

  • Plassen avsluttes automatisk når barnet begynner i 5. klasse. 
  • Oppsigelsestiden regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du opp fra og med 1. i måneden, blir oppsigelsestiden ut denne måneden og den neste. 

Slik sier du opp plassen

Søk om permisjon

  • Søknader blir kun innvilget om det er særskilt behov for permisjon, som for eksempel sykdom. Ferie gir ikke grunnlag for permisjon.
  • Du kan ikke søke om lenger permisjon enn ut påbegynt skoleår. Send utfylt søknadsskjema til skolen din.

Slik søker du om permisjon

Endre timeantall?

Les om heltidsplass og deltidsplass.