Til innhold

Oppsigelse og permisjon

Si opp plassen

  • Plassen avsluttes automatisk når barnet begynner i 5. klasse. 
  • Oppsigelsestiden regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du opp fra og med 1. i måneden, blir oppsigelsestiden ut denne måneden og den neste. 

Slik sier du opp plassen

  1. Fyll ut Skjema for oppsigelse av plass ved aktivitetsskolen (PDF).
  2. Send skjemaet til skolen barnet går på (Aktivitetsskolen det gjelder). Gå til skoleoversikt.
  3. Oppsigelse bekreftes skriftlig av rektor.

Søk om permisjon

  • Søknader blir kun innvilget om det er særskilt behov for permisjon, som for eksempel sykdom. Ferie gir ikke grunnlag for permisjon.
  • Du kan ikke søke om lenger permisjon enn ut påbegynt skoleår. Send utfylt søknadsskjema til skolen din.

Slik søker du om permisjon

  1. Fyll ut Skjema for søknad om permisjon fra Aktivitetsskolen (PDF).
  2. Send skjemaet til skolen barnet går på (Aktivitetsskolen det gjelder). Gå til skoleoversikt.

Endre timeantall?

Les om heltidsplass og deltidsplass.