Aktivitetsskolen

Oppsigelse og permisjon

Andreinntaket til videregående skoler er klart

Alle søkere som har fått et nytt tilbud i andre inntaksrunde får en påminnelse på SMS/e-post om at inntaket er klart. All ungdom med rett til videregående opplæring har nå fått et skoletilbud.

Ønsker du å si opp plassen din ved Aktivitetsskolen (AKS)? Da må du sende oss en oppsigelse, med mindre barnet ditt skal begynne i 5. klasse. Da blir plassen sagt opp automatisk.

Si opp plassen

 

Oppsigelsestiden regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du for eksempel opp 5. mai går barnet ut mai og juni. 

Det er ikke mulig å søke om permisjon fra AKS. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen, og søke om plass på nytt senere.

Slik sier du opp plassen

 

Logg inn og si opp

Endre timeantall?

Hvis du ikke ønsker å si opp plassen, men ønsker å endre fra heltid til deltid (eller omvendt), kan du søke om dette. Les om heltidsplass og deltidsplass, og finn ut hvordan du kan endre type plass.