Til innhold

Oppsigelse og permisjon

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Si opp plassen

Du trenger ikke si opp selv når barnet begynner i 5. klasse. Dette skjer automatisk. 

Oppsigelsestiden regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du opp fra og med 1. i måneden blir oppsigelsestiden ut denne måneden og den neste. 

Det er ikke mulig å søke om permisjon fra AKS. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen, og søke om plass på nytt senere.

Slik sier du opp plassen

 

Logg inn og si opp

Endre timeantall?

Les om heltidsplass og deltidsplass.