Til innhold

Regneeksempel for bolig med boligverdi fra Skatteetaten

Beregning av eiendomsskatt for primærbolig
RegneeksemplerEksempel 1Eksempel 2Eksempel 3
Likningsverdi (primærbolig)kr 900 000kr 1 437 500kr 2 250 000
Boligverdi = likningsverdi x 4kr 3 600 000kr 5 750 000kr 9 000 000
Eiendomsskattegrunnlag = reduksjon til 80%(boligverdi x 0,8)kr 2 880 000kr 4 600 000kr 7 200 000
Bunnfradrag- kr 2 880 000*- kr 4 600 000- kr 4 600 000
Beregningsgrunnlagkr 0kr 0kr 2 600 000
Eiendomsskatt (3 promille av beregningsgrunnlaget)kr 0kr 0kr 7 800

*begrenset oppad til boligenhetens andel av eiendomsskattegrunnlaget, maksimalt 4,6 mill. kr

Beregning av eiendomsskatt for sekundærbolig
RegneeksemplerEksempel 1Eksempel 2Eksempel 3
Likningsverdi (80 prosent av boligverdi)kr 2 880 000kr 4 600 000kr 7 200 000
Boligverdikr 3 600 000kr 5 750 000kr 9 000 000
Eiendomsskattegrunnlag = reduksjon til 80%(boligverdi x 0,8)kr 2 880 000kr 4 600 000kr 7 200 000
Bunnfradrag- kr 2 880 000*- kr 4 600 000- kr 4 600 000
Beregningsgrunnlagkr 0kr 0kr 2 600 000
Eiendomsskatt (3 promille av beregningsgrunnlaget)kr 0kr 0kr 7 800

*bunnfradraget er begrenset oppad til boligenhetens andel av eiendomsskattegrunnlaget, maksimalt 4,6 mill. kr