Diskriminering på utesteder

Næringsetaten arbeider mot utelivsdiskriminering gjennom kontroller, kurs og veiledning av utelivsbransjen.

Regler og råd for utesteder

Det er forbudt for utesteder å diskriminere gjestene, slik det er beskrevet i straffelovens § 186. Konsekvensen kan bli at stedet blir tildelt prikker. Her kan du se hvor mange prikker som tildeles ved forskjellige typer brudd.

Gjestene skal behandles på en likeverdig måte. Dette betyr for eksempel:

  • Ingen kan nektes adgang eller bli behandlet dårligere på grunn av hudfarge eller nasjonal opprinnelse
  • Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha samme rett til servering som andre
  • Det er ikke lov med ulik inngangspris for kvinner og menn, eller ulik praksis for å slippe inn kvinner og menn
  • En person med et utradisjonelt kjønnsuttrykk skal nyte samme respekt som andre
  • Det ikke er tillatt å diskriminere på bakgrunn av homofil orientering

Slik kan utesteder unngå å diskriminere:

  • Gjør medarbeiderne godt kjent med hva som er diskriminering, og snakk om situasjoner hvor dere står i fare for å diskriminere
  • Ha klare regler for krav til kleskode, legitimasjon, alder og oppførsel, og sørg for at disse gjelder for alle
  • La reglene være godt synlige for gjestene, slik at en eventuell avvisning kan begrunnes

Aldersgrenser på utesteder

Som hovedregel er det ikke lov å ha andre aldersgrenser enn de som samsvarer med grensene for alkoholservering, som er enten 18 eller 20 år.

Les mer om usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og i likestillings- og diskrimineringsloven § 6.

Har du opplevd å bli diskriminert på et utested?