Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gt. 4, 0161 OSLO

Om oss

Bystyret oppnevnte 10. juni 2020 nytt reglement og oppnevnte samtidig nye medlemmer og varamedlemmer til rådet for personer med funksjonsnedsettelser.

På rådets konstituerende møte 25. juni 2020 ble Ann-Marit Sæbønes valgt til leder og Sadia Jabeen Iqbal til nestleder. Sæbønes kan kontaktes via rådssekretær, mens Iqbal har e-postadresse  sadia.j.iqbal@gmail.com

Møteplan 2021


Møteplan annet halvår 2021 (PDF)


Else-Berit Momrak

Rådssekretær

Telefon: 90 68 64 34

E-post: