Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gt. 4, 0161 OSLO


Bente Arnesen

Rådssekretær

Telefon: 92 08 55 67

E-post: