Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår personer med funksjonsnedsettelser.

Om rådet

Rådet skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser. Saker skal forelegges rådet av byrådet og bystyret. Det skal etableres rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at rådets uttalelse har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken endelig.

Medlemmer av rådet 2019-2023

Rådets leder: Ann-Marit Sæbønes

Rådets nestleder: Sadia Jabeen Iqbal

Oversikt over rådets medlemmer og varamedlemmer (PDF)

Nytt reglement og medlemmer (PDF)

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram for 2021 - 2023

Følg oss på Facebook

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser på Facebook

Rådsmøter

Rådet holder rådsmøter ca. en gang per måned. Møtene er åpne for publikum.

Møteplan første halvår 2023

  • Torsdag 26. januar kl. 17:00 – 20:00
  • Torsdag 9. mars kl. 17:00 – 20:00
  • Torsdag 13. april kl. 17:00 – 20:00
  • Torsdag 25. mai kl. 17:00 – 20:00
  • Torsdag 22. juni kl. 17:00 – 20:00

Innkallinger og referater

Innkallinger og referater fra rådsmøtene

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra fra rådet

Årsmeldinger

Regelverk og veiledere

Kontakt oss

Rådssekretær
Eli Anne Kjølberg
Telefon

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gt. 4
0161 OSLO