Sentrale råd

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gt. 4, 0161 OSLO

Om oss

Bystyret oppnevnte 10. juni nytt reglement og nye medlemmer og varamedlemmer til rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

På rådets konstituerende møte 25. juni ble Ann-Marit Sæbønes valgt til leder og Sadia Jabeen Iqbal til nestleder. Sæbønes kan kontaktes via rådssekretær, mens Iqbal har e-postadresse  sadia.j.iqbal@gmail.com

Møteplan 2020

Møteplan høsten 2020 (PDF)


Bente Arnesen

Rådssekretær

Telefon: 920 85 567

E-post: