Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår personer med funksjonsnedsettelser.

Om rådet

Rådet skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser. Saker skal forelegges rådet av byrådet og bystyret. Det skal etableres rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at rådets uttalelse har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken endelig.

Medlemmer av rådet 2019-2023

Rådets leder: Ann-Marit Sæbønes

Rådets nestleder: Sadia Jabeen Iqbal

Oversikt over rådets medlemmer og varamedlemmer (PDF)

Nytt reglement og medlemmer (PDF)

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram for 2021 - 2023

Følg oss på Facebook

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser på Facebook

Rådsmøter

Rådet holder rådsmøter ca. en gang per måned. Møtene er åpne for publikum.

Møteplan andre halvår 2023

  • Torsdag 31. august, kl. 17:00–20:00
  • Torsdag 21. september, kl. 17:00–20:00
  • Torsdag 19. oktober, kl. 17:00–20:00
  • Torsdag 30. november, kl. 17:00–20:00

Innkallinger og referater

Innkallinger og referater fra rådsmøtene

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra fra rådet

Årsmeldinger

Regelverk og veiledere

Kontakt oss

Rådssekretær
Eli Anne Kjølberg
Telefon

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gt. 4
0161 OSLO