Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gt. 4, 0161 OSLO

Om oss

Rådet er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår personer med funksjonsnedsettelser. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser. Saker skal forelegges rådet av byrådet og bystyret. Det skal etableres rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at rådets uttalelse har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken endelig. Rådet skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 2019-2023

Rådets leder

Ann-Marit Sæbønes

Rådets nestleder

Sadia Jabeen Iqbal

Rådsmøter

Rådet holder rådsmøter ca. en gang per måned. Møtene er åpne for publikum.

Høringsuttalelser

Årsmelding

Lover, regler, veiledere


Christina Loe Øqvist

Rådssekretær

Telefon: 48 00 98 15

E-post: