Møter i byrådet

Hver uke møter byrådet for å behandle saker i Oslo kommune.

Byrådet kan vedta en sak, eller komme med en innstilling til bystyret. Sakslister og beslutninger blir tilgjengelige i eInnsyn.

Se aktuelle saker

Se tidligere møter

Slik behandler byrådet saken

  1. Byrådet drøfter saken i byrådskonferansen på tirsdag.
  2. Byrådet setter saken på saksliste påfølgende torsdag. Sakslisten blir tilgjengelig i eInnsyn.
  3. Byrådet ferdigbehandler saken på torsdag en uke etter i byråd. Vedtaket blir tilgjengelig i eInnsyn.

Om møter i byrådet

Normalt har byrådet møter tirsdager og torsdager. På tirsdager er det byrådskonferanse, på torsdager er det byråd. Sakslister og vedtakene fra byråd blir offentliggjort og tilgjengelige i eInnsyn.

Byrådet følger kommunelovens saksbehandlingsregler, som sier at saker som skal behandles i folkevalgte organer, er tilgjengelige for allmennheten før møtet, med mindre innholdet er unntatt fra offentlighet.

En sak i byråd kan vedtas i byrådet, eller sendes til bystyret med byrådets innstilling. Derfor er det to sakslister og to protokoller fra hvert møte. Byrådet kan også bestemme at en sak kan utsettes, endres eller trekkes.

Saker som sendes til bystyret blir først behandlet i et utvalgsmøte, før den settes opp til behandling i et bystyremøte.

Relevante lover og regler