Byråd for utdanning

Julie Remen Midtgarden (H) er byråd for utdanning.

Om byråden

Byråd for utdanning har det politiske ansvaret for skolene, barnehagene, fagskolen og voksenopplæringen i Oslo.

Kort biografi Julie Remen Midtgarden

Politisk ledelse

Byråd

Julie Remen Midtgarden (H)
Kontakt: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Hassan Nawaz (H)
Telefon: 91 12 31 95
E-post: hassan.nawaz@oslo.kommune.no

André Almås Christiansen (H)
Telefon: 94 13 26 53
E-post: andre.christiansen@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Hege Sevatdal
Mobil: 40 62 24 46
E-post: hege.sevatdal@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakter

Ingrid Lønrusten Rogstad og Karen Mjør
Pressetelefon (i vanlig arbeidstid): 23 46 10 01
E-post: presse.ovk@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder

Byråden har ansvaret for:

Underliggende virksomheter

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO