Til innhold

Opptelling og rapportering

Her kan du lese om hvordan stemmene i Oslo ble telt og rapportert til valgresultat.no under stortingsvalget 2017.

Opptelling og rapportering – forhåndsstemmer

  • Forhåndsstemmer kan først telles på valgdagen 11. september.
  • Stemmene telles først en gang manuelt mandag 11. september og innebærer at stemmesedlene legges i bunker per parti. Det er antall stemmesedler per parti som rapporteres. Endringer på stemmeseddelen blir ikke registrert i denne tellingen. Dette kalles den foreløpige tellingen. Les mer om den manuelle opptellingen her.
  • Foreløpige resultater rapporteres til valgresultat.no. Publisering kan først skje etter at valglokalene stenger kl. 21.00.
  • Forhåndsstemmene telles elektronisk onsdag 13. september. Oslo har 20 skannere som vil foreta den elektroniske opptellingen. I den elektroniske opptellingen vil også endringen i stemmeseddelen tas med. Dette kalles den endelige opptellingen.
  • Den endelige opptellingen rapporteres til valgresultat.no.

 

Opptelling og rapportering – valgdagsstemmer   

  • Stemmesedlene telles ved manuell, foreløpig opptelling i valglokalene. Stemmene partifordeles slik det gjøres ved manuell telling av forhåndsstemmer. Endringer på stemmeseddelen blir ikke registrert i den foreløpige tellingen. 
  • Stemmesedlene fraktes fra valglokalene til Oslo rådhus for elektronisk og endelig opptelling. Her blir også endringer på stemmesedlene registrert.
  • Kretsvis rapportering av foreløpig opptelling av stortingsvalget publiseres fortløpende til valgresultater.no natt til 12. september. Det antas at dette vil starte tidligst kl. 23.00.
  • Etter endelig telling og registrering av endringer rapporteres endelig opptelling fortløpende kretsvis utover natten.