Valgresultater fra stortingsvalget 2017

Valgresultat.no

valgresultat.no finner du resultatene fra opptellingen av stemmene til stortingsvalget 2017 i Oslo kommune. Valgresultat.no eies og driftes av Valgdirektoratet.

Se begrepsforklaringer til valgresultat.no

Valgprotokoll

Se valgprotokoll for valgstyret i Oslo (PDF)

Godkjent av valgstyret i Oslo 15. september 2017.

Valgdeltakelse

Se oversikt over valgdeltakelse i Oslo (PDF)

Denne oversikten viser hvor mange som har stemmerett og hvor mange som forhåndsstemte eller stemte på valgdagene i hver krets. Tabellen viser hvor mange som har stemt av de som tilhører en bestemt valgkrets, men ikke hvor de stemte. Fordi man kan stemme i alle valglokaler finnes det ikke partifordeling for de som tilhører kretsen.

Antall mottatte forhåndsstemmer 2017

Se oversikt over forhåndsstemmer og tidligstemmer 2017

Opptelling og rapporterting

Les om hvordan stemmene ble telt og rapportert til valgresultat.no