Til innhold

Planstrategi 2016-2019 og planprogram

Barn i Oslo (Foto: Berit Roald/Scanpix)Foto: Berit Roald/Scanpix

Bystyrets vedtak av planstrategi 2016-2019 og planprogram

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel - byrådets forslag til planstrategi 2016-2019 er vedtatt i bystyret.

Bystyret vedtok 14.12.2016 å slutte seg til byrådets forslag til planstrategi for Oslo kommune for perioden 2016-2019. Les protokollen her. 

Byrådet sender etter bystyrets vedtak planstrategien til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning (jf. Plan- og bygningslovens §7-2 om saksbehandling av regional planstrategi).

Byrådet vil nå sette i gang arbeidet med ny samfunnsdel for Oslo kommuneplan. Den skal også inneholde en revidert byutviklingsstrategi. Det er vedtatt et planprogram for arbeidet med samfunnsdelen, se side 22-24 i Planstrategidokumentet.

Les høringsutkastet, høringsuttalselser og Byrådets endelige forslag til Planstrategi for Oslo 2016-2019 og planprogram for Kommuneplan 2017.