Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Vestre Aker bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Vestre Aker bydelsutvalg 2019 – 2023. Registeret er under revidering.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:

Bjøro, Terje (Venstre) nestleder

Ønsker ikke å registrere interesser.

Blystad, Marianne (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Cappelen, Harald Johan (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Dypeng, Monika Goli (Høyre)

 

Gaarden, Torfinn Lødøen (Venstre)

 

Gawecka, Ewa (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Aleris, anestesilege

Hanssen, Lars Asbjørn (Høyre) leder

Aksjer:

 • Norwegian Holding
  Storebrand

Hausken, Peter (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Vy gruppen, fast ansatt

Styreverv:

 • Tekna begriftsgruppe Vy, styreleder, ikke godtgjøring

Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

Styreverv:

 • Godthaab Helse og Rehabilitering, leder for venneforening, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Kristiania AS

Aksjer:

 • Neskollen Invest AS

Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Ankerveien Boligsameie, styreformann, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp

Aksjer:

 • Nordic Nanovector ASA
 • PCI Biotech Holding AS

Husebye, Oscar Christopher (Høyre)

 

Husebye, Yngvar Andreas (Høyre)

Styreverv:

 • SH Interiør AS, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • Vinderen Invest AS, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • HB Butikkdrift AS, styreleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • SH Interiør AS, direktør
 • Selvstendig næringsvirksomhet:
 • Vinderen Invest AS

Aksjer:

 • Vinderen Invest AS
 • Norwegian Air Shuttle ASA
 • Google Inc, aksjeselskap

Lie Nyhus, Ingrid Marie (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Lilleng, Mari (Sosialistisk Venstreparti)

 

Lindseth, Live Bressendorf (Høyre)

Styreverv:

 • Bogstadlia borettslag, nestleder, godtgjøring mottas

Aksjer:

 • Kondor AS, eierandel 100 %

Mathisen, Lene (Høyre)

Opplysninger mangler.

Mohamud, Kafia (Arbeiderpartiet)

 

Nenseth, Vibeke (Miljøpartiet De Grønne)

 

North, Anita Leirvik (Høyre)

 

Ose, Torgeir (Venstre)

Styreverv:

 • Tamino AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Ammerud Gård Borettslag, styreleder, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Norske Skogindustrier ASA

Sandborg Mathisen, Milla (Arbeiderpartiet)

Avtale om fremtidig stilling/Oppdrag:

 • Undertegnet kontrakt om juniorkonsulent i Geelmuyden Kiese fra 01.01.2019

Stray, Christian Fredrik (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Thorheim, Bård Ludvig (Høyre)

 

Ytterhorn, Inger Marie (Fremskrittspartiet)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Wilsgaard, Sara Vannebo (Høyre)

 

Varamedlemmer:

Alvsaaker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Selvstendig næringsdrivende:

 • Enkeltpersonforetak, Krystallseng

Bashevkin, Elin (Venstre)

Styreverv:

 • Cadi AS, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Cadi AS

Aksjer:

 • Cadi AS

Bekkelund, Anne Siri (Venstre)

Styreverv:

 • Huseierforeningen Voksenkollgrenda, styremedlem, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Sparebank 1 Ringerike og Hadeland

Bjøro, Terje (Miljøpartiet De Grønne)

 

Boysen, Arne E. (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Cappelen, H. Johan (Høyre)

 

Eckbo, Margaret (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Elgesem, Erlend Smith (Arbeiderpartiet)

 

Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

 

Espedal, Viktor Emanuel Sanden (Høyre)

 

Fosse, Cecilie (Fremskrittspartiet)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Gjerding, Henrik (Fremskrittspartiet)

 

Gjeruldsen, Inger Torill Utklev (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Henden, Marianne (Miljøpartiet De Grønne)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Cisco Systems Norway, Test Engineer

Holland, Beate (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Holm, Pia Gjesme (Arbeiderpartiet)

 

Holte, Kjetil Matias (Miljøpartiet De Grønne)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Cognite AS, utvikler

Aksjer:

 • Cognite AS, under 1 %
 • Smash Cache AS, 100 %

Husebye, Oscar Christopher (Høyre)

Styreverv:

 • UngOrg Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Vinderen skole, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Vestre Aker ungdomsråd, leder, godtgjøring mottas

Hydle, Ida Marie (Miljøpartiet De Grønne)

 

Isaksen, Margaretha (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Kaasa, Johannes (Høyre)

 

Kolstad, Arne (Høyre)

Styreverv:

 • Sameiet Røahagan 1c, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Oppdrags- eller arbeidsgiver:
 • Arbeids- og sosialdepartementet, seniorrådgiver

Konow Hargreaves, Tom (Høyre)

Opplysninger mangler.

Lange, Ellen (Sosialistisk Venstreparti)
 

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Lie, Anne-Marit Petersen (Høyre)

 

Lilje, Per Vidar Barth (Høyre)

Styreverv:

 • NAROM AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Oppdrags- eller arbeidsgiver:
 • Universitetet i Oslo, professor

Aksjer:

 • Statoil ASA
 • Norsk Hydr ASA
 • Akastor ASA
 • Aker Solutions ASA

Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Folkehelseinstituttet, avdelingsdirektør
 • Universitetet i Oslo, professor

Selvstendig næringsdrivende:

 • Enkeltmannsforetak, kirurgi konsulent

Lindseth, Live Bressendorf  (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Lodgaard, Sverre (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Lund, Kjetil (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Ruter, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • Norges Banks representantskap, medlem, godtgjøring mottas
 • Cicero, leder rådgivende utvalg, godtgjøring mottas

Aksjer

 • DNB globalt indeksfond, fondsandeler

Lund, Tanja Cecilie (Sosialistisk Venstreparti)

 

Løfsnes, Hanne Maritsdatter (Arbeiderpartiet)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltmannsforetak Hanne Løfsnes Kommunikasjon

Løvold, Kjell (Høyre)

 

Meltvedt, Ingvill Elvestad (Venstre)

 

Petersen Lie, Anne-Marit (Høyre)

Opplysninger mangler.

Richenberg, Ole Kolbjørn (Høyre)

 

Ruyter, Yvonne (Venstre)

Styreverv:

 • Utlendingsnemnda, nemndsmedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Vingen Bar, deltidsansatt bartender og kommunikasjonsansvarlig
 • Kaffefuglen AS, deltidsansatt som bartender
 • Smug AS, frilansoppdrag

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Yvonne Ruyter AS

Ryvarden, Åse (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • NTO-Norsk teater og orkesterforening, styreleder, ikke godtgjøring
 • H.Aschehoug & co, styremedlem, godtgjøring mer enn 1. ganger folketrygdens grunnbeløp
 • Grønsund vannlag, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Black box teater, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Stiftelsen Veihuset, daglig leder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • LL Det Norske Teater, direktør

Aksjer:

 • Fungiflora AS

Seeberg, Astrid Charlotte (Venstre)

Styreverv:

 • Ørnenipa AS, varamedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Arkitema Arkitekter AS, kreativ leder

Skjetne, Kjell-Torgeir (Sosialistisk Venstreparti)

Aksjer:

 • Statoil ASA, 250 aksjer

Staubo, Tore (Fremskrittspartiet)

Ønsker ikke registrere interesser

Stenhagen, Alexander G. Tropé (Arbeiderpartiet)

 

Stokke, Kristine Meek (Høyre)

 

Storrøsten, ​​​​​​​Kjersti (Miljøpartiet De Grønne)

 

Tollefsen, John Peter (Høyre)

Opplysninger mangler.

Voldstad, Hans Kristian (Venstre)

Styreverv:

 • Norges Tennisforbund, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Oslo Tennis Arena, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Global kunnskap, nestleder, ikke godtgjøring
 • BSA Berlin a.s., styreleder, godtgjøring mottas
 • Voldstad Eiendom as, styreleder, ikke godtgjøring
 • ROM Eiendom as, styremedlem, godtgjøring mer 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • Schage Eiendom as, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Voldstad Eiendom as
 • Siviløkonom Hans Kristian Voldstad

Aksjer:

 • Voldstad Eiendom as
 • Niklasberg AB
 • BSA Berlin as

Waal, Helge (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Wakeford-Wesmann, Karsten (Høyre)

 

Wold, ​​​​​​​Marit Getz (Arbeiderpartiet)