Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Ullern bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Ullern bydelsutvalg 2019 – 2023. Registeret er under revidering.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:
Bjella, Magne (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Den Norske Opera & Ballett, leder nye medier

Bruun, Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • LPO arkitekter AS, arkitekt

Aksjer:

 • LPO arkitekter AS, eierandel: under 10 %

Christensen, Bente (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • AMOPA, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Lilleaker Samvirkende Arbeiderforening, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Ullern Arbeiderpartilag, leder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Bentec oversettelse

Egner, Knut (Høyre)

Styreverv:

 • Driftsstyret ved Smestad skole, medlem, godtgjøring mottas
 • Driftsstyret ved Bestum, varamedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • UDE, driftsstyremedlem

Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

Opplysninger mangler.

Gjester, Helen (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Hagen, Ole (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Hopp, Ingrid Løfsgaard (Høyre)
Klafstad, Susanne Guldborg (Høyre) nestleder

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Kroglund, Andrew (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Kroken, Marie Kristine (Høyre)

Styreverv:

 • Driftsstyre Skøyen skole, medlem, godtgjøring mottas
 • Driftsstyre Bestum skole, varamedlem, godtgjøring mottas

Marthinsen, Marie Isabel (Høyre)

Opplysninger mangler.

Mollan-Olafsen, Roger (Høyre)

Styreverv:

 • The Virtual Conductor AS, styreleder/eier, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Capgemini Norge AS, midlertidig oppdrag

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Roger Mollan-Olafsen

Aksjer:

 • The Virtual Conductor AS, aksjeselskap

Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

 • The Virtual Conductor AS

Ore, Katrine (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Samfunnshus vest SA, varamedlem i styret, ikke godtgjøring
 • Den norske kirke, Mellomkirkelig råds menneskerettsutvalg, medlem av utvalget, ikke godtgjøring
 • Oslo kommune, Ullern bydel, medlem av bydelsutvalget, fast medlem AU, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetet i Oslo, forskningsrådgiver

Osnes, Birgit (Høyre)
Pedersen, Carl Oscar (Høyre) leder

Styreverv:

 • Raffles AS, varastyremedlem

Riis, Berit (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Schønheyder, Janne (Miljøpartiet De Grønne)
  Skånlund, Anders Holten (Miljøpartiet De Grønne)
  Strandskog, Tore (Høyre)

  Urbye, Kristin (Høyre)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Wilhelmsen, Liv Bugge (Høyre)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Wong, Nicolas Jey (Høyre)

  Varamedlemmer:

  Aarøe, Alexander T (Høyre)

  Opplysninger mangler.

  Alnæs, Egil (Høyre) (permisjon til 31.10.2021)
  Andresen, Tor (Høyre)

  Opplysninger mangler.

  Bakler, Jan Terje (Høyre)

  Styreverv:

  • Fabulinus AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Sentrum Asfalt AS, vara styremedlem, ikke godtgjøring
  • Forening Tryggere Ruspolitikk Oslo, styremedlem, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Fabulinus AS, Rådgiver i skolen/daglig leder
  • Forandringsfabrikken, rådgiver

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Fabulinus AS

  Avtale om fremtidig stilling/oppdrag.

  • Universitetet i Oslo, Mentor for fysikkstudent

  Aksjer:

  • Fabulinus AS
  • Höegh LNG Holdings (HLNG), AS
  • Golden Ocean Grouo (GOGL) AS

  Baalsrud, Anders (Venstre)
  Brecciaroli, Madeleine Tande (Høyre)

  Brendeford, Harald (Høyre)

  Ønsker ikke å registrere interesser.

  Børde, Angelika (Arbeiderpartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Christensen, Bente (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • AMOPA, sekretær, ikke godtgjøring
  • Lilleaker Samvirkende Arbeiderforening, sekretær, ikke godtgjøring

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Enmannsforetak for bokoversettelser

  Dørum, Odd Einar (Venstre)

  Styreverv:

  • Vellenes Fellesorganisasjon, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, medlem representantskapet, ikke godtgjøring
  • Venneforeningen Holocost-senteret, leder, ikke godtgjøring
  • Rådet for Falstadstiftelsen, rådsmedlem, ikke godtgjøring
  • Middelalder Oslo, styreleder, ikke godtgjøring
  • Oslo bispedømmeråd, medlem, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Statsrådspensjon

  Dørum, Kristoffer Sand (Arbeiderpartiet)
  Dørum, Tor Einar (Venstre)

  Eilertsen, Hilbert (Høyre)

  Styreverv:

  • Venner av Skøyen Aktivitetssenter, kasserer, ikke godtgjøring
  • Sollerudstranda skole, leder av driftsstyre, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Oslo kommune, medlem av komite

  Elham, Binai-Faal (Høyre)

  Opplysninger mangler.

  Enlid, Elin (Miljøpartiet De Grønne)
  Farestveit, Terje (Sosialistisk Venstreparti)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Finstad, Thea Nathalie (Sosialistisk Venstreparti)
  Gulseth, Siri (Høyre)

  Ønsker ikke å registrere interesser.

  Hansen, Per Roald (Arbeiderpartiet)
  Haugland, Constance (Miljøpartiet De Grønne)
  Helsingeng, Terje Coucheron (Høyre)

  Holden, Kjell (Fremskrittspartiet)

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Egen advokatvirksomhet

  Iqbal, Sadia Jabeen (Sosialistisk Venstreparti)
  Jacobsen, Bjørn (Miljøpartiet De Grønne)

  Opplysninger mangler.

  Konglevoll, Synnøve Margrethe (Arbeiderpartiet)
  Kroglund, Andrew (Miljøpartiet De Grønne)

  Kvæven, Berit (Venstre)

  Aksjer:

  • Hafslund, ASA A-Aksjer

  Leiner, Katinka Greve (Arbeiderpartiet)
  Levy, Jan Schreiner (Høyre) 

  Aksjer:

  • Orkla ASA, 4065 aksjer
  • Equinor ASA, 322 aksjer
  • Norsk Hydro ASA, 195 aksjer
  • Telenor ASA, 275 aksjer
  • Yara international ASA, 30 aksjer

  Mollan-Olafsen, Roger (Høyre)
  Myhre, Dag (Fremskrittspartiet)

  Myhre, Jens Christopher (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Norges Taxiforbund avd. Oslo, medlem styre og landsstyre, godtgjøring mottas

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Taxieier

  Natland, Lisbeth (Fremskrittspartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Oppegaard, Martin (Miljøpartiet De Grønne)

  • Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  Barne- og familiedepartementet, saksbehandler

  Osnes, Birgit (Høyre)

  Styreverv:

  • Elmholt Alle sameie VI, styreleder, gotgjøring mottas
  • Driftsstyremedlem Lysejordet skole, medlem, godtgjøring mottas
  • Driftsstyremedlem Lilleaker skole, medlem godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Statskraft AS, fast ansatt 

  Reutz, Tiril Tysseng (Miljøpartiet De Grønne)
  Riis, Knut (Fremskrittspartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Schønheyder, Janne (Miljøpartiet De Grønne)

  Styreverv:

  • Veteranklubben NRK, leder, ikke godtgjøring.
  • Vadbakken velforening, leder, ikke godtgjøring.
  • Kjøvangen VASA, styremedlem, godtgjøring mottas.
  • Foreningen Kjøvangen VA, styremedlem, godtgjøring mottas
  • Sameiet Ullevålsveien 101/99, styremedlem, godtgjøring mottas

  Aksjer:

  • Lerøy seafood group
  • Grieg seafood
  • Bakkafrost
  • Gjensidige forsikring
  • Marine Harvest
  • Austevoll Seafood, Ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10 %
  • Mowi, Ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10%
  • Salmar, Ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10 %
  • Sparebank 1 SR-BANK, ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10 %
  • Telenor, ansvarsform: ASA, eierandel: mindre enn 10 %
  • Veidekke, ansvarsform: ASA, eierandel: mindre enn 10%.

  Næringseiendom:

  • Ullevålsveien 101, H0304

  Schweder, Simen Gan (Sosialistisk Venstreparti)
  Skatvedt, Anne (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Sameiet Hoffsjef Løvenskiolds vei 52, styremedlem, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Lønnede oppdrag for Norwegian Refugee Council (NORCAP), NORDEM og Flykninghjelpen med ujevne mellomrom

  Solgaard, Anne (Miljøpartiet De Grønne)

  Opplysninger mangler.

  Stenrud, Jon Henrik (Høyre)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Sverdrup, Anne-Lise (Arbeiderpartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Titlestad, Gard Samuel (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • UNESCO Institute for IT in Education, Member Governing Board, ikke godtgjøring
  • Nordic Insight AS, styreleder, ikke godtgjøring

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Nordic Insight AS

  Aksjer:

  • Nordic Insight AS, eierandel: 100 %

  Tolfsby, Anne Sofie (Høyre)

  Opplysninger mangler.

  Torgersen, Nina Berglann (Høyre)

  Styreverv:

  • Bbb Eie as, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp
  • Bbb Bolig as, styremedlem, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Bbb Eie as, daglig leder

  Aksjer:

  • Bbb Eie as, eierandel: 10


  Torhaug, Tor Andreas (Venstre)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Wiborg, Liv (Venstre)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Woldseth, Karin Ståhl (Fremskrittspartiet)

  Opplysninger mangler.

  Zhou, Jin (Høyre)

  Aarøe, Alexander T (Høyre)