Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Søndre Nordstrand bydelsutvalg 2019 – 2023. Registeret er under revidering.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:

Andersson, Arild (Høyre)

Anvar, Amanda (Sosialistisk Venstreparti)

 

Butt, Talat (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Jernbaneverket, prosjekteringsleder

Anne Dubrau (Miljøpartiet De Grønne)

Ønsker ikke å registrere interesser.


Elvatun, Knut (Arbeiderpartiet)

Aksjer:

REC Silicon ASA

Eriksen, Lillian Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Gaulin, Sarah (Arbeiderpartiet) nestleder

Opplysninger mangler.

Larsen, Erlend Tynning  (Sosialistisk Venstreparti)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Musiker

Styreverv:

 • Norsk kulturskoleråd Oslo/Viken, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forsvarets Stabsmusikk

Mannsåker, Ola Borge (Arbeiderpartiet), leder

 

Nilsen, Trude Koksvik (Rødt)

Styreverv:

 • Kvinneuniversitetet i Norden, varamedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Nei til EU, organisasjonskoordinator

Nyumah, Hakim (Fremskrittspartiet)

 

Paulsen, Cathrine Victoria K. (Høyre)

Rocabado, Jorge Soria (Rødt)

 

Salam, Tahir Mahmood (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

  Tveit, Nina (Arbeiderpartiet)

   

  Warriach, Anjum (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Kultur Uten Grenser, leder, ikke godtgjøring

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Baz Invest Warriach

  Aksjer:

  • Gjensidig, aksjonær

   

  Varamedlemmer:

  Al-Samarai, Omar (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Aydar, Seher (Rødt)

  Bakke, Tommy Skeie (Rødt)

  Bastiansen, May Brit (Høyre)

  Brekke-Nærstad, Ingvild (Sosialistisk Venstreparti)

  Bruun, Halvor (Arbeiderpartiet)

  Butt, Nadeem (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Benjamins Minnefond, styreleder, ikke godtgjøring
  • Tasta Eiendom, styreleder, ikke godtgjøring
  • Stiftelsen Mela, styremedlem, godtgjøring mottas
  • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn, styremedlem, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Forliksrådet i Oslo, leder

   

  Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

  • MiraSenteret

  Cervenka, Zdena, (Miljøpartiet De Grønne)

  Dahl, Jeannette (Rødt)

   Durandal, Guillaume (Rødt)

   Styreverv:

   • Fagforbundet Barn og oppvekst, styremedlem

   Fimreite, Evelyn (Høyre)

   Styreverv:

   • Sameie Godheimveien 13 og 15, styremedlem, ikke godtgjøring

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Norcospectra as, prosjektleder

   Foss, Line (Høyre)

    Hansen, Per-Anders (Miljøpartiet De Grønne)

    Aksjer:

    • Hansen Invest AS, eierandel 10 %

    Helland, Leif (Sosialistisk Venstreparti)

     

    Hornkjøl, Tore (Fremskrittspartiet)

     

    Inan, Metin (Høyre)

     

    Johansen, Guro Gravem (Sosialistisk Venstreparti)

    Styreverv:

    • Foreningen rastløse bein, styremedlem, ikke godtgjøring

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Norges Musikkhøgskole, faglig tilsatt, førsteamanuensis

    Selvstendig næringsvirksomhet:

    • Musiker og musikkpedagog

    Kvernes, Judith (Sosialistisk Venstreparti)

     

    Leiulfsrud, Jon Finckenhagen (Arbeiderpartiet)

     Lie, May Bente  (Arbeiderpartiet)

     Opplysninger mangler.

     Mahamud, Hodan Gedi  (Arbeiderpartiet)

     Opplysninger mangler.

     Nordahl, Bjørn-Erik (Høyre)

      Nordlie, Marie (Arbeiderpartiet)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til registeret

      Osmo, Kathrin (Fremskrittspartiet)

       

      Panasiuk, Janusz (Fremskrittspartiet)

       

      Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

      Opplysninger mangler.

      Rabe, Hanne Louise Lund (Høyre)

       

      Raja, Mohammad Iqbal  (Sosialistisk Venstreparti)

      Opplysninger mangler.

      Sandnes, Anne-Lise  (Arbeiderpartiet)

      Opplysninger mangler.

       Sobut, Ali (Rødt)

       Ønsker ikke å registrere interesser.