Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Nordre Aker bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Nordre Aker bydelsutvalg 2019 – 2023. Registeret er under revidering.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:

Andersen, Yngvar (Sosialistisk Venstreparti)


Aanesen, Hans A. Kielland (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

  Barkenæs, Julie Myhre (Miljøpartiet De Grønne)

   

  Dahr, Linnea (Miljøpartiet De Grønne)

   

  Færevaag, Petter (Rødt)

   

  Aksjer:

  • Bookfellows AS, eierandel 50


  Kraft Ingeborg Briseid (Venstre) nestleder

  • Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Larsen, Bente M (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Oslo kommunes sosiale legater, styreleder, godtgjøring mottas

  Mogstad, Emil Kverneland (Arbeiderpartiet)

   

  Normann, Erik Kreyberg (Høyre)

   

  Olafsen, Aase Marie (Miljøpartiet De Grønne)

   

  Riksfjord, Elisabeth Børve (Høyre)

   

   Salte, Sidsel Eidam Kjeldaas (Høyre) 

   Styreverv:

   • Rosenvinge as, styremedlem, ikke godtgjøring

   Aksjer:

   • Orkla asa

   Saxebøl, Torkil (Høyre)

   Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

   Sutterud, Halvard (Miljøpartiet De Grønne)

   Opplysninger mangler.

    Ustvedt, Therese (Arbeiderpartiet) 

    Styreverv:

    • Oslo sporveier, varamedlem i bedriftsforsamlingen, godtgjøring mottas
    • Uranienborg menighetsråd, medlem, ikke godtgjøring

    Oppdrags- eller styreverv:

    • Statens vegvesen, Rådgiver

    Varamedlemmer:

    Akilan, Amiran Amarasingham (Arbeiderpartiet)

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Oslo Universitetssykehus, enhetsleder

    Barberini, Linnea Alexandra (Miljøpartiet De Grønne)

     

    Barlindhaug, Rolf (Sosialistisk Venstreparti)

     

    Bjørgan, Judee Ihasee (Sosialistisk Venstreparti)

     

    Brockstedt, Even (Rødt)

     

    Brännström, Claudia Rebecka (Fremskrittspartiet)

     

    Dietz, Martine (Rødt)

     

    Døssland, May-Brith (Venstre)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Ebeltoft, Aud-Karin (Høyre)

     

    Elvenes, Guro Alette (Miljøpartiet De Grønne)

     

    Færevaag, Petter (Rødt)

     

    Gitmark, Hannah (Arbeiderpartiet)

     

    Guldal, Ingjerd (Sosialistisk Venstreparti)

     

    Heyerdahl, Nora (Miljøpartiet De Grønne)

     

    Imenes, Anders Gravir (Miljøpartiet De Grønne)

     

    Jacobsen, Geir Ugland (Fremskrittspartiet)

     

    Jensen, Kai Erik (Arbeiderpartiet)

     

    Kjekshus, Gyda Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

    Styreverv:

    • Hostelling International Norge Øst, vararepresentant styret, godtgjøring mottas

    Kjørven, Hans Robsahm (Høyre)

     

    Klette, Per (Høyre)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Kåpvik, Tor (Venstre)

    Styreverv:

    • Amnesty International Norge, styremedlem, ikke godtgjøring.

    Kåvik, Berit Riise (Sosialistisk Venstreparti)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

     

    Lien, Håvard Fossmo (Rødt)

     

    Lyssand, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Oslo Børs Verdipapirsentralen, ASA, databaseadministrator

    Meiner, Knut Tore (Høyre)

     

    Meinich, Tonje (Arbeiderpartiet)

     

    Møller, Tom-Espen (Høyre)

     

    Olsen, Tonje Wigelius (Rødt)

     

    Ronæss, Ellen Wenche (Høyre)

     

    Saxebøl, Torkil (Høyre)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Sivertsen, Stig Eide (Høyre)

    Styreverv:

    • Gyldendal ASA, styremedlem, godtgjøring mottas
    • Polaris Media ASA, styremedlem, godtgjøring mottas
    • Komplett Bank ASA, styreleder, godtgjøring mottas
    • Fonico AS, styremedlem, godtgjøring mottas
    • Parrot Play AS, styreleder, ikke godtgjøring
    • Allierogruppen AS, styremedlem, godtgjøring mottas
    • Geilo Sti- og Løypelag, styremedlem, ikke godtgjøring
    • Geilo Velforbund, styremedlem, ikke godtgjøring
    • Theoline AS, styreleder, ikke godtgjøring
    • Smartcom tv AS, styremedlem, ikke godtgjøring
    • Veum Park AS, styremedlem, ikke godtgjøring

    Aksjer:

    • Theoline AS, eierandel 100 %
    • Miklagard Golf AS, eierandel mindre enn 1 %

    Indirekte eierskap:

    • ParrotPlay AS
    • Smartcom tv AS

    Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

    Styreverv:

    • AUF i Oslo, fylkesstyremedlem, ikke godtgjøring

    Tjelmeland, Monica (Venstre)

     

    Ugland, Isabel Leal (Fremskrittspartiet)

     

    Ulvang, Mattis (Miljøpartiet De Grønne)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Vidnes, Truls Berge (Arbeiderpartiet)

     

    Aamaas, Borgar (Venstre)