Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Nordre Aker bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Nordre Aker bydelsutvalg 2019 – 2023. Registeret er under revidering.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:

Andersen, Yngvar (Sosialistisk Venstreparti)


Aanesen, Hans A. Kielland (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

  Barkenæs, Julie Myhre (Miljøpartiet De Grønne)

   

  Dahr, Linnea (Miljøpartiet De Grønne)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Færevaag, Petter (Rødt)

   

  Aksjer:

  • Bookfellows AS, eierandel 50


  Kraft Ingeborg Briseid (Venstre) nestleder

  • Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Larsen, Bente M (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Oslo kommunes sosiale legater, styreleder, godtgjøring mottas

  Lyssand, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Oslo Børs Verdipapirsentralen, ASA, databaseadministrator
    

  Mogstad, Emil Kverneland (Arbeiderpartiet)

  Stryreverv:

  • Kverneland og Mogstad AS, vara styremedlem, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Ernst & Young AS, aktuar/manager

  Normann, Erik Kreyberg (Høyre)

  Styreverv:

  • Hospital IT, medeier og styremedlem, godtgjøring mottas
  • Drammen Helsepark AS, styremedlem, godtgjøring mottas
  • Normann Consulting AS, medeier og styreleder, ikke godtgjøring
  • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, styreleder, ikke godtgjøring
  • eHealth2u AS, medeier og styreleder, ikke godtgjøring
  • Maridalen Rotaryklubb, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Odontologisk fakultet, fakultetsstyret, styremedlem, godtgjøring mottas
  • M29 Holding AS, eier og styreleder, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Normann Consulting AS

  Aksjer:

  • Borgestad ASA, eierandel: 196
  • Equinor, ASA, eierandel: 689
  • Hospital IT AS, eierandel: 20000
  • M29 Holding AS, eierandel: 100 %
  • Norsk Hydro, ASA, eierandel: 800
  • Orkl ASA, eierandel: 1720
  • Yara International, ASA, eierandel: 160
  • eHealth2U AS, eierandel: 25 %
  • Normann Consulting AS, eierandel: 50 

  Olafsen, Aase Marie (Miljøpartiet De Grønne)

  Ønsker ikke å registrere interesser.

  Riksfjord, Elisabeth Børve (Høyre)

   

   Salte, Sidsel Eidam Kjeldaas (Høyre) 

   Styreverv:

   • Rosenvinge as, styremedlem, ikke godtgjøring

   Aksjer:

   • Orkla asa

   Saxebøl, Torkil (Høyre)

   Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

    Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

    Styreverv:

    • AUF i Oslo, fylkesstyremedlem, ikke godtgjøring

    Aanesen, Hans Arthur (Arbeiderpartiet)

    Varamedlemmer:

    Akilan, Amiran Amarasingham (Arbeiderpartiet)

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Oslo Universitetssykehus, enhetsleder

    Barberini, Linnea Alexandra (Miljøpartiet De Grønne)

     

    Barlindhaug, Rolf (Sosialistisk Venstreparti)

     

    Bjørgan, Judee Ihasee (Sosialistisk Venstreparti)

     

    Brockstedt, Even (Rødt)

     

    Brännström, Claudia Rebecka (Fremskrittspartiet)

     

    Dietz, Martine (Rødt)

     

    Døssland, May-Brith (Venstre)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Ebeltoft, Aud-Karin (Høyre)

     

    Elvenes, Guro Alette (Miljøpartiet De Grønne)

     

    Gitmark, Hannah (Arbeiderpartiet)

     

    Guldal, Ingjerd (Sosialistisk Venstreparti)

    Selvstendig næringsvirksomhet:

    • Fastlege

    Aksjer:

    • Kjelsås legesenter AS, eierandel: 1/6

    Heyerdahl, Nora (Miljøpartiet De Grønne)

     

    Imenes, Anders Gravir (Miljøpartiet De Grønne)

    Ønsker ikke å registrere interesser.

    Jacobsen, Geir Ugland (Fremskrittspartiet)

     

    Jensen, Kai Erik (Arbeiderpartiet)

     

    Kjekshus, Gyda Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

    Styreverv:

    • Hostelling International Norge Øst, vararepresentant styret, godtgjøring mottas

    Kjørven, Hans Robsahm (Høyre)

     

    Klette, Per (Høyre)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Kåpvik, Tor (Venstre)

    Styreverv:

    • Amnesty International Norge, styremedlem, ikke godtgjøring.

    Kåvik, Berit Riise (Sosialistisk Venstreparti)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Lien, Håvard Fossmo (Rødt)

     Meiner, Knut Tore (Høyre)

      

     Meinich, Tonje (Arbeiderpartiet)

      

     Møller, Tom-Espen (Høyre)

     Ønsker ikke å registrere interesser.

     Olsen, Tonje Wigelius (Rødt)

      

     Ronæss, Ellen Wenche (Høyre)

     Sivertsen, Stig Eide (Høyre)

     Styreverv:

     • Gyldendal ASA, styremedlem, godtgjøring mottas
     • Polaris Media ASA, styremedlem, godtgjøring mottas
     • Komplett Bank ASA, styreleder, godtgjøring mottas
     • Fonico AS, styremedlem, godtgjøring mottas
     • Parrot Play AS, styreleder, ikke godtgjøring
     • Allierogruppen AS, styremedlem, godtgjøring mottas
     • Geilo Sti- og Løypelag, styremedlem, ikke godtgjøring
     • Geilo Velforbund, styremedlem, ikke godtgjøring
     • Theoline AS, styreleder, ikke godtgjøring
     • Smartcom tv AS, styremedlem, ikke godtgjøring
     • Veum Park AS, styremedlem, ikke godtgjøring

     Aksjer:

     • Theoline AS, eierandel 100 %
     • Miklagard Golf AS, eierandel mindre enn 1 %

     Indirekte eierskap:

     • ParrotPlay AS
     • Smartcom tv AS
     • Komplett Bank ASA, eierandel: mindre enn 1 %

     Sutterud, Halvard (Miljøpartiet De Grønne)

     Opplysninger mangler.

      Tjelmeland, Monica (Venstre)

       

      Ugland, Isabel Leal (Fremskrittspartiet)

       

      Ulvang, Mattis (Miljøpartiet De Grønne)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Ustvedt, Therese (Arbeiderpartiet) 

      Styreverv:

      • Oslo sporveier, varamedlem i bedriftsforsamlingen, godtgjøring mottas
      • Uranienborg menighetsråd, medlem, ikke godtgjøring

      Oppdrags- eller styreverv:

      • Statens vegvesen, rådgiver

      Vidnes, Truls Berge (Arbeiderpartiet)

      Østreng, Arne (Fremskrittspartiet)

      Aamaas, Borgar (Venstre)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.