Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Grünerløkka bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Grünerløkka bydelsutvalg 2019 – 2023. Registeret er under revidering.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:

Arnesen, Solveig (Miljøpartiet De Grønne) nestleder

Styreverv:

 • Gruten AS, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Vitenparken Campus Ås, fast ansatt

Aksjer:

 • Greenstat, aksjeselskap
 • Cultura Bank, egenkapitalbevis

Aslam, Raena (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Eilertsen, Svein (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Evensen, Jane Vogt (Sosialistisk Venstreparti)

 

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Haug, Arild Sverstad (Sosialistisk Venstreparti)

 

Heien, Karianne Hansen (Sosialistisk Venstreparti)

 

Jensen, Geir Storli (Miljøpartiet De Grønne)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges speiderforbund, prosjektkonsulent

Kaasa, Espen (Høyre)

 

Leine, Ragnar (Rødt) 

Styreverv:

 • Fagforbundet Oslo og omegn vaktmesterforening, vara, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Ellingsrudåsen Vaktmestersentral, vaktmester

Madar, Fatima Ali (Arbeiderpartiet)

 

Marrdan, Miriam (Rødt)

Styreverv:

 • Jobbsøkerhjelpen, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Grünerløkka barnevernstjeneste

Mire Mukhtar, Mahad (Rødt)

Opplysninger mangler.

Mørch, Julie (Miljøpartiet De Grønne)

 

Nygreen, Thomas (Rødt)

Styreverv:

 • Norsk jernbaneforbund, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Jernbanedirektoratet, senioringeniør

Rundberget, Vemund (Arbeiderpartiet), nestleder

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Sandaker-Nielsen, Gard R. H. (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Oslo bispedømmeråd, leder, godtgjøring mottas
 • Sameiet Korsgata 5/Øvregate 7, leder, godtgjøring mottas
 • Åpen folkekirke, leder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • NOKUT, fast stilling

Sjømæling, Marius (Arbeiderpartiet) leder

Styreverv:

 • Blå Kors Øst, medlem brukerråd, ikke godtgjøring
 • Avdeling rus-og avhengighet Oslo Universitetssykehus, medlem brukerråd, ikke godtgjøring
 • Sofies Hage boligsameie, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Barn av rusmisbrukere-BAR, fast ansatt

Sjøvoll, Tirill (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Tvedten, Knut (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo kommune Bymiljøetaten, fast stilling

Aksjer:

 • Kartagena AS

Verdich, Camilla (Høyre)

Styreverv:

 • Eierseksjonssameiet Sinsen Panorama, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp
 • Boligsameiet Tokerudlia, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp
 • Kampen Mek 2 Borettslag, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp
 • Sameiet Sverregsgate 5, styreleder, ikke godtgjøring
 • Iustitia AS, styreleder/daglig leder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Iustitia AS

Avtale om fremtidig stilling/oppdrag:

 • Clerks AS, konsulent

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Iustitia AS

Wroldsen, Christen Andreas (MDG)

 

Wold, Anita (Venstre)

 

Øiestad, Sara Hjelle (Arbeiderpartiet)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Østvold, Per (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Miljøforeningen Akerselvas Venner, nestleder, ikke godtgjøring
 • Norsk Elveforum, leder, godtgjøring mottas
 • Grendehuset Korsgata 16, styreveleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Arbeidsretten, varamedlem

Aksjer:

 • Klassekampen

 

Varamedlemmer:

Alnæs, Jarl W. (Venstre)

Styreverv:

 • De sammenslåtte sosiale legater, styremedlem, godtgjøring mottas

​Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Utdanningsetaten, fagkonsulent

Bastholm, Une Aina (Miljøpartiet De Grønne)

 

Begum, Saida Roshni (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Bergvik, Erik Wegge (Miljøpartiet De Grønne)

 

Bersaas, Emilie (Arbeiderpartiet)

 

Bjerch-Andresen, Fredrik (Høyre)

Opplysninger mangler.

 

Blybakken, Mads (Høyre)

 

Borgersrud, Elling (Rødt)

Opplysninger mangler.

Castberg, Christian Tycho (Venstre)

 

Djupvik, Mari Berdal (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Abelia NHO, næringspolitisk rådgiver

Eifring, Mari (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Enger, Elsa-Britt (Miljøpartiet De Grønne)

 

Evensen, Jane Vogt (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Folkvord, Magnhild (Rødt)

Opplysninger mangler.

Ford, Nina Cecilie Thürmer (Høyre)

Styreverv:

 • Holding 90 AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Landstad Eiendom AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Sameiet Maløgata 11 – 13, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Handelsbanken

Aksjer:

 • Holding 90 AS, eierandel 90
 • Landstad Eiendom AS, eierandel: 25

Gianni, Joel (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Velferdstinget i Oslo og Akershus, kulturstyremedlem, godtgjøring mottas
 • Grünerløkka skole, driftsstyremedlem, godtgjøring mottas
 • OsloMet – storbyuniversitetet, medlem av fakultetsrådet ved TKD, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Netel AS, teknisk koordinator
 • Multiconsult Norge AS, rådgivende ingeniør

Avtale om fremtidig stilling eller oppdrag:

 • NITO – Norges ingeniør og teknologiorganisasjon, prosjektstilling

Haug, Arild Sverstad (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • SV Grünerløkka, leder, ikke godtgjøring

Hildre, Kamilla Sagen (Arbeiderpartiet)

 

Høgestøl, Sofie Alexandra Engli (Venstre)

Opplysninger mangler.

Jensen, William A.Westerveld (Høyre)

 

Johnsen, Henrik Walter (Miljøpartiet De Grønne)

 

Jørgensen, Hilde (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Kalheim, Terje (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Spikern AS, styreleder, ikke godtgjøring

Klose, Maria Caroline (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til registeret.

Kvamsås, Helge Flø (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Kvamsås, Ragnhild Grongstad (Arbeidepartiet)

 

Lerøen, Therese Eia (Høyre)

 

Lorvik, Hanne M.Hjelmungen (Venstre)

 

Lisperguer, Karen J. Contreras (Miljøpartiet De Grønne)

 

Martinsen, Jorid (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norsk Institutt for Kulturminneforskning, kommunikasjonsrådgiver

Melby, Guri (Venstre)

 

Mikkelsen, Mariana (Høyre)

Opplysninger mangler.

Myhre, Kristian (Sosialistisk Venstreparti)

   

  Møller, Ingrid Kleiva (Miljøpartiet De Grønne)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Øyafestival, miljøsjef

  Ness, Cecilie Maria (Miljøpartiet De Grønne)

   

  Nilsen, Elisabeth Lindqvist (Rødt)

   

  Nistad, Anette (Miljøpartiet De Grønne)

   

  Oldervik Golmen, Karen (Sosialistisk Venstreparti)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Paulsen, Henny-Wanda (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Rados, Milos (Arbeiderpartiet)

   

  Reinvang, Rasmus (Miljøpartiet De Grønne)

   

  Rendal Johansen, Ingelin N. (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Røsjø, Mari (Rødt) varamedlem

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Enkeltpersonsforetak som lydtekniker

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Nationaltheatret, lydtekniker

  Røssum, Håkon Aleksander (Høyre)

   

  Riksfjord Sporsem, Katinka (Arbeiderpartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til registeret.

  Rosseland, Kaia Marie (Høyre)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

   

  Sand, Hege Cathrine (Høyre)

   

  Sandaker-Nielsen, Lasse (Høyre)

  Opplysninger mangler.

  Schmedling, Linnéa Lewella (Rødt)

   

  Sivabalachandran, Pirashanthy (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Skartsæterhagen, Maria (Miljøpartiet De Grønne)

  Opplysninger mangler.

  Skaufjord, Terje (Rødt)

  Opplysninger mangler.

  Skålnes, Ingemund (Arbeiderpartiet)

   

  Spinnangr, Ina Roll (Venstre)

  Ønsker ikke å registrere opplysninger.

  Steinsrud, Harald (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Sameiet Gamborgsplass, styreleder, godtgjøring mottas

  Tollefsen, Stig (Venstre)

   

  Torsteinson, Ylva Holm (Rødt)

   

  Tveiten, Line (Miljøpartiet De Grønne)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Bymiljøetaten, spesialkonsulent klima og miljø

  Vea, Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, prosjektarkitekt

  Wergeland, Ingrid (Sosialistisk Venstreparti)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • SVs partigruppe på Stortinget, politisk rådgiver

  Fremtidig oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Manifest Tankesmie, nestleder

  Yussuf, Aden Hussein (Sosialistisk Venstreparti)