Til innhold

Pressekontakter i Utdanningsetaten

Send SMS dersom du ikke får svar, så skal vi forsøke å hjelpe deg selv om vi er i møter.

Pressekontakter i sommer

Uke 27 og 28

Heidi M. Skjebstad
kommunikasjonsrådgiver
E-post: hs@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 97 18 21 59

Uke 29

16. juli - 18. juli

Heidi M. Skjebstad
kommunikasjonsrådgiver
E-post: hs@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 97 18 21 59

19. juli og 20. juli

Trine Lie Larsen
kommunikasjonsdirektør
E-post: tll@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 45 02 56 33

Uke 30

Trine Lie Larsen
kommunikasjonsdirektør
E-post: tll@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 45 02 56 33

Uke 31 og 32

Trine Lie Larsen
kommunikasjonsdirektør
E-post: tll@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 45 02 56 33

Liv Dalen Tennøe
kommunikasjonsrådgiver
E-post: liv.dalen.tennoe@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 48 24 71 91

Uke 33 og utover

Trine Lie Larsen
kommunikasjonsdirektør
E-post: tll@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 45 02 56 33

Liv Dalen Tennøe
kommunikasjonsrådgiver
E-post: liv.dalen.tennoe@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 48 24 71 91

Heidi M. Skjebstad
kommunikasjonsrådgiver
E-post: hs@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 97 18 21 59