Til innhold

Kultur- og idrettsbygg

Kontaktinfo

Telefon
02180

Send e-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Besøksadresse
Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

2. etasje

Postadresse
Pb.1514 Vika, 0117 OSLO

Om Kultur- og idrettsbygg

Kultur- og idrettsbygg er en midlertidig etat, etablert 1. januar 2015. Etaten skal fungere frem til opprettelsen av et kommunalt foretak fra 1. juli 2015. Etaten baserer seg på personell fra Oslo2022.

Våren 2015 skal vi videreføre planarbeidet med ishaller og idrettsanlegg som var planlagt i OL-søknaden – på Jordal, Valle Hovin, Mortensrud og Grønmo. Vi har også ansvar for utredning av nye bad og Lillomarka skiarena. 

Etaten skal forberede opprettelsen av det nye kommunale eiendomsforetaket for Kultur- og idrettsbygg, som skal utrede, bygge, eie, leie ut og forvalte kulturbygg og idrettsanlegg i Oslo kommune. For mer utfyllende informasjon, se byrådets tilleggsinnstilling for budsjett 2015 (side 43 og 44).

Byrådet har vedtatt at Kulturbyggene i Bjørvika er innlemmet i Kultur- og idrettsbygg fra 14.04.2015.

Administrasjon og pressekontakter

Direktør

Eli Grimsby

Mobilnummer: 908 57 451

E-post: eli.grimsby@o22.oslo.kommune.no

Stabssjef (kontakt for publikum)

Tove Indgjerd

Mobilnummer: 926 22 742

E-post: tove.indgjerd@o22.oslo.kommune.no

Kommunikasjonssjef (pressekontakt for kulturbygg)

Haakon Berg Jensen

Mobilnummer: 974 08 707

E-post: haakonberg.jensen@kib.oslo.kommune.no

Informasjonsdirektør (pressekontakt for idrettsbygg)

Ingunn Olsen

Mobilnummer: 905 57 753

E-post: ingunn.olsen@o22.oslo.kommune.no

Kommunikasjonsrådgiver

Ola Keul

Mobilnummer: 913 61 916

E-post: ola.keul@o22.oslo.kommune.no

Webredaktør

Erik Fosheim Brandsborg

Mobilnummer: 926 69 641

E-post: erik.brandsborg@o22.oslo.kommune.no

Prosjekt Nye Jordal Amfi

E-post: jordal@o22.oslo.kommune.no

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 998 546 338

Fakturaadresse: Kultur- og idrettsbygg, Oslo kommune Fakturasentralen, Pb. 6532 Etterstad, 0606 Oslo

Oslo kommune krever elektronisk faktura.

Faktura må merkes med ressursnummer 90974511.