Til innhold

Rådgivningssaker

Som trainee hos oss får du spennende arbeidsoppgaver knyttet både til rådgivning og rettssaker. Søknadsfristen er 1. mars. 

 

Kommuneadvokatens rådgivningsoppgave innebærer at advokatene ved kontoret gir råd og betenkninger til kommunens virksomheter og foretak, byrådsavdelingene samt til ordfører/bystyrekomiteene.

Kommuneadvokaten kan bistå i alle typer juridiske spørsmål. Bistanden kan for eksempel omfatte gjennomgang av avtaleutkast og forskrifter, hjelp i forhandlinger og råd og veiledning i saker der det oppstår juridiske problemstillinger av ulik karakter. 

For juridisk bistand må det rettes en henvendelse til Kommuneadvokatens kontor. I utgangspunktet bør henvendelsen være skriftlig. Kommuneadvokaten kan også konsulteres over telefon, men dersom rådgivningen skal benyttes videre i virksomhetens saksbehandling, må den være gitt skriftlig. 

For at Kommuneadvokaten skal kunne gi best mulig hjelp, må henvendelsen inneholde følgende:

  • en fyldig redegjørelse for sakens faktum
  • kopi av alle relevante dokumenter, ordnet og med dokumentliste
  • opplysninger om det finnes andre saker av tilsvarende karakter og virksomhetens praksis i slike saker
  • opplysninger om Kommuneadvokaten tidligere har vært inne i saken eller i tilsvarende saker, med henvisning til Kommuneadvokatens referansenummer
  • eventuelt virksomhetens eget, foreløpige syn på de rettslige spørsmål
  • Korrespondansen til og fra Kommuneadvokaten er unntatt fra offentlighet og partsoffentlighet og skal behandles fortrolig. Meroffentlighet skal bare gis etter uttalelse fra Kommuneadvokaten, jf. Rundskriv om regler om offentlighet i Oslo kommune