Til innhold

Svartdalen - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtalene vil omfatte gjenåpning av Alnaelven, opparbeidelse av friarealer langs Alnaelven og en del av Enebakkveien.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger om utbyggingsavtaler med Olav Thon Eiendomsselskap AS (Arnljot Gjellines vei 1, gnr. 236 bnr. 38) og Trym Bolig AS (Enebakkveien 69, gnr. 236 bnr. 43).

Utbyggingsavtalene vil omfatte gjenåpning av Alnaelven, opparbeidelse av friarealer langs Alnaelven og en del av Enebakkveien. Ved enighet vil utbyggingsavtalene bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Spørsmål eller innspill til utbyggingsavtalene?

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten per post eller e-post

Kontaktperson ved spørsmål

Kartet er en skisse over det aktuelle området.

Kart (PDF 0,2MB)

Denne kunngjøringen er varselt i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd.

 

Gå til Eiendoms- og byfornyelsesetaten