Til innhold

Skøyen – Utbyggingsavtaler til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalene handler om å oppgradere og etablere offentlig infrastruktur knyttet til reguleringsplan for Drammensveien 126.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtaler mellom Oslo kommune og henholdsvis Drammensveien 126 ANS, Drammensveien 126 TO ANS og Drammensveien 126 TO AS om gjennomføring av reguleringsplan for Drammensveien 126.


 

Drammensveien 126

Reguleringsplanen er sendt til politisk behandling og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201306671. Det er laget to alternative planforslag og med to ulike forslag til utbyggingsavtaler, men med identiske rekkefølgebestemmelser.

Utbyggingsavtalene regulerer finansiering og gjennomføring av oppgradering og opparbeidelse/etablering av offentlig infrastruktur knyttet til reguleringsplanforslaget.

Utbyggingsavtalene er lagt ut til offentlig ettersyn og kan leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).
 

Merknader til utbyggingsavtalene kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no, eller
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk henvendelsen med sak 15/3104.


Frist

Høringsfrist: 21. juli 2017


Kontaktperson ved spørsmål

Andreas Tangen Grøstad, tlf. 996 23 748.

 

Denne kunngjøringen varsles i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.

Utkast til utbyggingsavtale, alt. 1
- Vedlegg 1 - Byplangrep Skøyen (alt. 1)
- Vedlegg 2 - Usikkerhetsanalyse Skøyen (alt. 1)
- Vedlegg 3 - Reguleringsplan for Drammensveien (alt. 1)
- Vedlegg 4 - Kartskisse eiendommen (alt. 1)
- Vedlegg 5 - Grunnlag for beregning av anleggsbidrag og kontantbidrag (alt. 1)
- Vedlegg 6 - Realytelsen (alt. 1)
- Vedlegg 7 - Tiltak utbygger skal bygge (alt. 1)
- Vedlegg 8 - Foreløpig skisse av Skøyen T-banestasjon (alt. 1)
- Vedlegg 9 - Kartskisse, tiltak Olso kommune skal opparbeide (alt. 1)
- Vedlegg 10 - Oppsett for utregning av tilbakebetaling av kontantbidrag (alt. 1)
- Vedlegg 11 - Firmaattest Drammensveien 126 TO AS (alt. 1)
- Vedleg 12 - Firmaattest Drammensaveien 126 ANS (alt. 1)
- Vedlegg 12 - Firmaattest Drammensveien 126 TO ANS (alt. 1)

Utkast til utbyggingsavtale, alt. 2
- Vedlegg 1 - Byplangrep Skøyen (alt. 2)
- Vedlegg 2 - Usikkerhetsanalyse Skøyen (alt. 2)
- Vedlegg 3 - Reguleringsplan for Drammensveien (alt. 2)
- Vedlegg 4 - Kartskisse eiendommen (alt. 2)
- Vedlegg 5 - Grunnlag for beregning av anleggsbidrag og kontantbidrag (alt. 2)
- Vedlegg 6 - Realytelsen (alt. 2)
- Vedlegg 7 - Tiltak utbygger skal bygge (alt. 2)
- Vedlegg 8 - Foreløpig skisse av Skøyen T-banestasjon (alt. 2)
- Vedlegg 9 - Kartskisse, tiltak Olso kommune skal opparbeide (alt. 2)
- Vedlegg 10 - Oppsett for utregning av tilbakebetaling av kontantbidrag (alt. 2)
- Vedlegg 11 - Firmaattest Drammensveien 126 TO AS (alt. 2)
- Vedleg 12 - Firmaattest Drammensaveien 126 ANS (alt. 2)
- Vedlegg 12 - Firmaattest Drammensveien 126 TO ANS (alt. 2)