Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Vestre Aker råd for funksjonshemmede


Reidar Sundby

Leder

Telefon: 22 49 65 85

E-post:

Mette Furu

Sekretær

Telefon: 902 51 020

E-post:

Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for bydelsutvalget og administrasjonen i bydelen.

Rådet behandler saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmedes rettigheter og uttaler seg blant annet om saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsel- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Sundby, Reidar

Leder av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Tøn, Kjell

Nestleder av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Fauskrud, Unni

Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Block-Hoell, Rolf

Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Arnesen, Egil

Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Gjervan, Arild

Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Hanssen, Lars Asbjørn (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 458 71 111