Til innhold

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern

Tid og sted

Dato

Onsdag 24. januar 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

180124 rffh innk komplett (PDF 14,4MB)

180125 Brukerundersøkelse hjemmetjenesten 2017(2) (PDF 30,4MB)

180125 Brukerundersøkelse hjemmetjenesten vedlegg(2) (PDF 25,5MB)

Saker til behandling

180124 rffh innk komplett(1) (PDF 14,4MB)