Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 2. november 2017

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Merk tidspunkt for møtestart.

Innkalling

100 UMPSK 171102 Innkalling (PDF 115KB)

Protokoll

171102 umpsk pro (PDF 68KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/59
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 02.11.2017
PS 17/60
Protokoll fra Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 28.09.2017
PS 17/61
Områdestudie for Smestad - et nabolag eller veikryss?
PS 17/62
Kyststi langs Bestumkilen - kunngjøring om offentlig ettersyn
PS 17/63
Husebyplatået - uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering
PS 17/64
Ny T-banetunnel gjennom Oslo - uttalelse til oppstart av planarbeid og planprogram i forbindelse med offentlig ettersyn
PS 17/65
Thorvald Erichsens vei 3, uttalelse til planforslag - tennisbane(hall) ny vurdering
PS 17/66
Innføring av beboerparkering i Bydel Ullern
OS 17/19
Arbeidsplan for Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
OS 17/20
Orienteringssaker fra komitemedlemmene