Ullern byutviklingskomite

Ullern byutviklingskomite behandler spørsmål om byutvikling, samferdsel og miljø.

Saker og møter i byutviklingskomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Hegna, Kristinn (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Ullern byutviklingskomite

Levy, Jan S. (Høyre)

Medlem av Ullern byutviklingskomite
Telefon

Christensen, Bente (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern byutviklingskomite
Telefon

Brecciaroli, Madeleine Tande (Høyre)

Medlem av Ullern byutviklingskomite

Natland, Lisbet (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite
Telefon

Gulseth, Siri (Høyre)

Medlem av Ullern byutviklingskomite

Blomlie, Brian (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern byutviklingskomite

Dahll, Else Marie (Venstre)

Medlem av Ullern byutviklingskomite
Leder Ullern byutviklingskomite
Tore Strandskog(H)
Telefon
Komitesekretær
Ida Maria Saxebøl
Telefon