Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. mars 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 UMPSK 170316 Møteinnkalling (PDF 445KB)

170316 Fornebubanen dok 1 (PDF 318KB)

170316 Fornebubanen dok 2 (PDF 534KB)

170316 Fornebubanen dok 3 (PDF 54,6MB)

Protokoll

170316 umpsk pro (PDF 211KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/10
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 16.03.2017
PS 17/11
Protokoll fra Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 26.01.2017
PS 17/12
Fornebubanen - uttalelse til forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning
PS 17/13
Bekkefaret - uttalelse til forslag om regulering til naturområde - kunngjøring om offentlig ettersyn
PS 17/14
Abbedisvingen - uttalelse til kunngjøring om oppstart av planarbeid
PS 17/15
Hoffsveien 92 - uttalelse til søknad om bruksendring
PS 17/16
Bærum kommune - uttalelse til forslag til kommneplanens arealdel 2017 - 2035
PS 17/17
Oppfølging av områdestudie for Smestad
PS 17/18
Silurveien 14 - uttalelse til forslag om reviderte reguleringsbestemmelser og kart - begrenset høring
PS 17/19
Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med planprogram for Smestad
OS 17/5
Arbeidsplan for Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
OS 17/6
Orienteringssaker fra komitemedlemmene