Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 2. juni 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Innkalling

160602 umpsk saksliste (PDF 362KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 16/25
Godkjenning av innkalling og saksliste til komiteens møte 02.06.2016
PS 16/26
Protokoll fra Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 28.04.2016
PS 16/27
Hoffsveien 47 - 49, uttalelse til planforslag til offentlig ettersyn
PS 16/28
Uttalelse til avfallsstrategi for Oslo mot 2015 - bli med rundt
PS 16/29
Belysning av gang- og sykkelveier
OS 16/12
Sponhoggveien 2 - uttalelse til utvidelse av Stoppesteder
OS 16/13
Arbeidsplan for Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
OS 16/14
Orienteringssaker fra komitemedlemmene