Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Det gjøres oppmerksom på ettersendt sak PS 15/55 Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - kollektivfelt og sykkelfelt langs Ullernchausseen på strekninge Silurveien - Vækerøveien

Innkalling

100 UMPSK 151203 Innkalling (PDF 111KB)

Protokoll

151203umpskpro (PDF 101KB)

Saker til behandling

151203umpskinnk komplett(1) (PDF 35,2MB)

SakTittel
OS 15/19
Orientering om sikring av skoleveier i Bydel Ullern
PS 15/48
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 03.12.2015
PS 15/49
Protokoll fra Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 05.11.2015
PS 15/50
Årsplan og budsjett 2016
PS 15/51
Guvernørens vei 7 - uttalelse til oppstart av reguleringsarbeid - ny behandling
PS 15/52
Parkeringsforhold Øvre Ullern terrasse
PS 15/53
Uttalelse til søknad om oppsetting av midlertidige boligbrakker i Husebybakken 28b
PS 15/54
Trafikkforhold i Sollerudveien
OS 15/20
Arbeidsplan for Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
OS 15/21
Orienteringssaker fra komitemedlemmene
PS 15/55
Uttralelse til varsel om oppstart av planarbeid - kollektivfelt og sykkelfelt langs Ullernchausseen på strekningen Silurveien - Vækerøveien