Til innhold

Møte i Ullern byutviklingskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 3. september 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

01 Innkalling og saksliste (PDF 114KB)

Protokoll

180903 ubuk pro(1) (PDF 49KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 18/19
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern byutviklingskomite 03.09.2018
PS 18/20
PS 18/21
Opprettelse av arbeidsgrupper (støy og sikring av skoleveier)
PS 18/22
PS 18/23
OS 18/11
Varsling om oppstart av regulering - Montebello terrasse - Bydel Ullern
OS 18/12
Underretning om tillatelse om konsesjon og ekspropriasjon for Sollerud likeretterstasjon
OS 18/13
OS 18/14
OS 18/15
Ny vannforsyning i Oslo - varsling om utvidet planområde i Lier, Hole, Bærum og Oslo