Til innhold
Møter

Møte i Stovner Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Glassmøterommet, Karl Fossums vei 30

Sted