Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite innstiller i saker om barnehager, fritidstilbud og andre områder innenfor oppvekstsektoren, og om frivillighet og kultur.

Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite har delegert myndighet for tildeling av frivillighetsmidler.

Saker og møter i Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Upadhyay, Ombir

Upadhyay, Ombir (Fremskrittspartiet)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Haugestøl, Jenny Schou

Haugestøl, Jenny Schou (Høyre)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Nordengen, Anne Karima

Nordengen, Anne Karima (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Hussain, Usman (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Berggraf, Benjamin (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Afsar, Mehtab

Afsar, Mehtab (Rødt)

Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Mohamed, Rahma

Mohamed, Rahma (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Vendsbo, Vera (H)

Vendsbo, Vera (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Leder av Tilsynsutvalg for sykehjem
Nord, Ingelin Kristin (H)

Nord, Ingelin Kristin (Høyre)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Wright, Marit M (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Braserudhaget, Håvard

Braserudhaget, Håvard (Høyre)

Nestleder av Stovner arbeidsutvalg
Nestleder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Slette, Anita (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for dagsenter

Upadhyay, Bina (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Eliassen, Jan Erik (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Ajanth, Akilina Wimalarasan

Ajanth, Akilina Wimalarasan (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Nawaz, Rashid

Nawaz, Rashid (Arbeiderpartiet)

Leder av Stovner arbeidsutvalg
Leder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Uwimana, Esther (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Larsen, Arne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Zaeem, Sammia Naz

Zaeem, Sammia Naz (Rødt)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Khan, Azizurrehman (Rødt)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Helgebostad, Jens (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Benjamin, Terje (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Odland, Eli Molaug (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Sheikh, Aamir Javed (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite