Til innhold

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel St. Hanshaugen finner du i eInnsyn.

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Svendsen, Ida Hjeltnes (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 913 71 137

Hanssen, Gunnar (Annet)

Nestleder av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 481 46 202

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 911 98 678