Til innhold

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel St. Hanshaugen finner du nå i den nye løsningen eInnsyn.

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Svendsen, Ida Hjeltnes (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 913 71 137

Bull-Engelstad, Kathinka (Høyre)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 926 22 323

Buchanan, Sindre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 922 92 525

Dietrichs, Liv (Annet)

Leder av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 416 48 887

Kleiva-Gramstad, Sigrid Sofia (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 454 57 674